000 01559nam a2200349 i 4500
999 _c309502
_d309502
003 UTCC
005 20201219161949.0
008 090528s2012 th a 000 0 tha d
020 _a9789740207696
040 _aUTCC
_btha
_cUTCC
_erda
082 0 4 _a923.8593
_bต53ส
_d2555
100 0 _aสรกล อดุลยานนท์,
_94026
_eผู้เรียบเรียง
245 1 0 _aชีวิตนี้ไม่มีทางตัน :
_bตัน ภาสกรนที /
_cสรกล อดุลยานนท์, วทัญญู รณชิตพานิชยกิจ เรียบเรียง.
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 27.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bมติชน,
_c2555.
300 _a208 หน้า :
_bภาพประกอบ.
336 _2rdacontent
_atxt
337 _2rdamedia
_an
338 _2rdacarrier
_anc
500 _aบริจาค
600 0 4 _959550
_aตัน ภาสกรนที,
_d2502-
650 4 _9154212
_aนักธุรกิจไทย
_vชีวประวัติ.
650 4 _925350
_aความสำเร็จทางธุรกิจ.
650 4 _911640
_aการบริหารธุรกิจ.
700 0 _9227396
_aวทัญญู รณชิตพานิชยกิจ,
_eผู้เรียบเรียง
850 _aUTCC
942 _2ddc
_cBK
998 _aSY
_cUP
_bPD