000 01872nam a22003377i 4500
999 _c305616
_d305616
003 UTCC
005 20230509103511.0
008 190923s2019 th a b 000 0 tha d
020 _a9786162701986
040 _aUTCC
_btha
_cUTCC
_erda
082 0 4 _a379.1202
_bส652ค
110 2 _aสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
_9163641
245 1 0 _aคู่มือการใช้รูปแบบแนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชน /
_cสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 1.
264 1 _aกรุงเทพฯ :
_bสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ,
_c2562.
300 _a106 หน้า :
_bภาพประกอบ.
336 _atxt
_2rdacontent
337 _an
_2rdamedia
338 _anc
_2rdacarrier
500 _aบริจาค.
504 _aมีบรรณานุกรม.
650 4 _aความหลากหลายทางชีวภาพ
_xการศึกษาและการสอน.
_9297838
650 4 _aนิเวศวิทยา
_xการศึกษาและการสอน.
_93415
850 _aUTCC
942 _cBK
_2ddc
998 _aJM
_cNS
_bPD