000 01446nam a22003255a 4500
005 20190721121207.0
008 151102s2014 th b 000 0 tha d
020 _a9786167368573
040 _aUTCC
_cUTCC
082 0 _a153.35
_bบ947ว
100 1 _aโบห์ม, เดวิด.
_9242815
245 0 0 _aว่าด้วยความสร้างสรรค์ =
_bOn creativity /
_cDavid Bohm ; แปลโดย โตมร ศุขปรีชา ; บรรณาธิการโดย พจนา จันทรสันติ.
246 0 _aOn creativity
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 1.
260 3 _aกรุงเทพฯ :
_bสวนเงินมีนา,
_c2557.
300 _a232 หน้า
449 0 _a9926ทรัพยากรใหม่ เดือนพฤศจิกายน 2558
500 _a230.00
504 _aบรรณานุกรม : หน้า 232
650 4 _aการสร้างสรรค์.
_95410
650 4 _aความคิดสร้างสรรค์.
_92415
700 1 _aโตมร ศุขปรีชา.
_943103
700 1 _aพจนา จันทรสันติ.
_972283
856 _uhttp://10.6.3.1/Book/Thumb/257390.jpg
_9http://10.6.3.1/Book/Thumb/257390s.jpg
942 _cBK
_02
997 _dUTCC:257390
_c257390
999 _c257390
_d257390