000 02862nam a22003735a 4500
005 20180526005910.0
007 co g
008 130613s2012 th a o100 0 tha d
020 _a9744511869
040 _aUTCC
_cUTCC
041 0 _athaeng
082 0 _a016.0014
_bก486ว
111 1 _aการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ
_n(ครั้งที่ 22
_d2555 :
_cสงขลา)
_9226659
245 0 0 _aวิถีไทย วิถีอาเซียน วิถีแห่งความร่วมมือ =
_bThai-ASEAN : Path of collaboration : การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2555, 23-26 พฤษภาคม 2555 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา /
_cจัดโดย มหาวิทยาลัยทักษิณ, เครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
246 0 _aการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2555 : วิถีไทย วิถีอาเซียน วิถีแห่งความร่วมมือ = Thai-ASEAN : Path of collaboration
246 0 _aThai-ASEAN : Path of collaboration
260 3 _aสงขลา :
_bสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ,
_c2555.
300 _a(น), 309 หน้า :
_bภาพประกอบ +
_eซีดี-รอม 1 แผ่น.
449 0 _a9955ทรัพยากรใหม่ เดือนมิถุนายน 2556
546 _aเนื้อหาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.
610 2 4 _aมหาวิทยาลัยทักษิณ
_vสาระสังเขป.
_9226650
710 0 _aมหาวิทยาลัยทักษิณ.
710 0 _aเครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง.
_9220803
710 0 _aสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช)
_9158599
920 _atha
942 _cREF
997 _dUTCC:233085
_c233085
999 _c233085
_d233085