000 01116nam0a22003010004500
005 20180526004010.0
020 _a9747189127
035 _a98495
040 _aUTCC
_cUTCC
082 0 _a428.24076
_bว699ช
100 1 _aวิโรจน์ พานิชกิจ
_981013
245 0 0 _aชุดปูพื้นโทเฟิล โวแคบบิวเลอริ
_cวิโรจน์ พานิชกิจ
260 3 _aกรุงเทพฯ :
_bแม็ค,
_c2542
300 _a118 หน้า
650 4 _aภาษาอังกฤษ
_xไวยากรณ์
_xข้อสอบและเฉลย.
650 4 _aภาษาอังกฤษ
_xข้อสอบและเฉลย.
_944548
650 4 _aภาษาอังกฤษ
_vคำศัพท์.
_940474
653 _aโวแคบบิวเลอริ
653 _aชุดปูพื้นโทเฟิล
920 _atha
930 _aปกอ่อน
942 _cBK
997 _dUTCC:183848
_c183848
999 _c183848
_d183848