000 01185nam0a22003130004500
005 20180526004010.0
020 _a9747189119
035 _a98493
040 _aUTCC
_cUTCC
082 0 _a428.24076
_bว699ช
100 1 _aวิโรจน์ พานิชกิจ
_981013
245 0 0 _aชุดปูพื้นโทเฟิล ริทเทน อิคซเพรสชัน
_cวิโรจน์ พานิชกิจ
260 3 _aกรุงเทพฯ :
_bจูนพับลิชชิ่ง,
_c2542
300 _a131 หน้า
650 4 _aภาษาอังกฤษ
_xไวยากรณ์
_xข้อสอบและเฉลย.
650 4 _aภาษาอังกฤษ
_xข้อสอบและเฉลย.
_944548
650 4 _aภาษาอังกฤษ
_vคำศัพท์.
_940474
653 _aริทเทน
653 _aชุดปูพื้นโทเฟิล
653 _aอิคซเพรสชัน
920 _atha
930 _aปกอ่อน
942 _cBK
997 _dUTCC:183846
_c183846
999 _c183846
_d183846