000 00618cam0a22002650004500
005 20180526003215.0
020 _a7504314056
035 _a72007
040 _aUTCC
_cUTCC
041 _aChi
082 0 _a895.1
_bL926l c1
100 1 _aLu, Xun
_9139323
245 0 0 _aLu Xun Sanwen (Di Yi Ji)
260 3 _aBeijing :
_bZhongguo Guangbo Dianshi,
_c[1992]
300 _a479 p :
_bill
650 _aChinese literature.
_9120696
930 _aPaperback
942 _cBK
997 _dUTCC:163392
_c163392
999 _c163392
_d163392