000 00990nam0a22002530004500
005 20180526002535.0
035 _a52154
040 _aUTCC
_cUTCC
041 _aไทย
082 0 _a428.3495911
_bค12พ
245 0 0 _aพัฒนา ฝึกฝน สนทนา ภาษาอังกฤษ - [คณะอาจารย์กลุ่ม พรี-เพรส จุฬาฯ พิมพ์ครั้งที่ 2]
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 2
260 3 _aกรุงเทพฯ :
_bรถไฟหนังสือ,
_c[2539?]
300 _a191 หน้า :
_bภาพประกอบ
650 4 _aภาษาอังกฤษ
_xบทสนทนาและวลี.
_9146754
650 4 _aภาษาอังกฤษ
_vคำศัพท์.
_940474
930 _aปกอ่อน
942 _cBK
997 _dUTCC:143565
_c143565
999 _c143565
_d143565