หนังสือใหม่ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=33 RSS feed for public list หนังสือใหม่ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 8 บิทบ๊อกซ์ : เครื่องบอร์ดเกมคอนโซลแห่งอนาคต = by คริททิน, แฟรงค์, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=304130 Ba shan ye yu https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303153 Bawang bie ji https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303163 Bian lian : https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303145 Big data series lll : by อสมา กุลวานิชไชยนันท์, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=304088 Big data ดัดจริต = by สตีเฟนส์-เดวิโดวิตซ์, เซท, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=304084 Chinese calligraphy : elementary level / by Zhengyan, Li, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303182 Easy & fun phonics / https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303174 Essentials of HSK: Grammar (Elementary & Intermedidate) https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303149 Folk series https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303170 Ge sheng piao guo 60 nian https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303171 Guizhou Province = https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303156 Honghegu, min zu wu by Li, Yan. https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303168 HSK 8 ji jing jie. https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303150 HSK 8 ji jing jie. https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303148 HSK 8 ji jing jie. https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303147 Ji qing ran shao de sui yue https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303172 The Chongqing Municipality = https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303160 The Inner Mongolia Autonomous Region = https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303157 The red detachment of women https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303164 The Xinjiang Uygur Autonomous Region / https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303158 Writing for the mass media / by Stovall, James Glen, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=304249 Zhongguo qi pao https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303169 Zhou Enlai https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303161 กรงกรรม / by จุฬามณี, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=304112 กรุงแตก, พระเจ้าตากฯ และประวัติศาสตร์ไทย : by นิธิ เอียวศรีวงศ์, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=304108 การจัดการผลิตภัณฑ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ = by ชลธิศ ดาราวงษ์, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=304120 การตลาดบริการในพหุวัฒนธรรม. by กฤษติกา คงสมพงษ์, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=304119 การตลาดบริการในพหุวัฒนธรรม. by กฤษติกา คงสมพงษ์, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=304118 การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ : by จิรประภา อัครบวร, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=304087 การบริหารอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ = by อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=304086 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัลด้วย MATLAB ประยุกต์ใช้กับ OFDM, สายอากาศฉลาด = by เรืองรอง สุลีสถิระ, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=304193 การวิจัยตลาด = by คำนาย อภิปรัชญาสกุล, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=304177 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ / by สุภางค์ จันทวานิช, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=304183 การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่ = by กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=304085 ของเล่นไม้จังก้า = https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=304125 คน 2 คนกับปากกา 1 ด้ามก็สร้างโมเดลธุรกิจระดับโลกได้แล้ว = by อิมะสึ, มิกิ, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=304092 ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ = by คำนาย อภิปรัชญาสกุล, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=304117 ดวงใจระบายสี / by ปิยะพร ศักดิ์เกษม, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=304098 ถอดบทเรียนโครงการก่อสร้างเจ้าปัญหา / https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=304179 ธีรกานต์ / by แอนดรา, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=304103 ประมวลศัพท์เทคนิค : by กฤษรา (ซูไรมาน) วริศราภูริชา, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=304166 ปลิวลมลวง / by ปิยะพร ศักดิ์เกษม, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=304097 ปานหยาดน้ำผึ้ง = by กอร์, รูปี, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=304094 พฤติกรรมผู้บริโภค / by ชูชัย สมิทธิไกร, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=304123 พฤติกรรมผู้บริโภค = by วุฒิ สุขเจริญ, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=304124 พฤติกรรมผู้บริโภคกับธุรกิจค้าปลีก / by เหมือนจิต จิตสุนทรชัยกุล, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=300847 ภาษาเกาหลี 1 / https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=304078 ภาษาเกาหลี 2 / https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=304079 ภาษาเกาหลี 3 / https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=304080 ภาษาเกาหลี 4 / https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=304081 ภาษาเกาหลี 5 / https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=304082 ภาษาเกาหลี 6 / https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=304083 ร้าย(ไม่)ตั้งใจรัก / by เริ่มอรุณ, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=304100 ฤทธิ์พญานาค / by คณาจันทร์, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=304111 วชิรญาณ. https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=304153 วชิรญาณวิเศษ. https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=304150 สงครามคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 พ.ศ. 2310 : by สุเนตร ชุตินธรานนท์, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=304107 สถิติสำหรับงานวิจัย : by กัลยา วานิชย์บัญชา, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=304178 อย่าให้ใจเราเจ็บ = by ซอลเลดา, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=304095 อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง = by กรีนการ์ด, ซามูเอล, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=304091 เคล็ดลับการออกแบบ e-Learning สำหรับนักออกแบบและผู้สอน / by ศยามน อินสะอาด, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=304089 เจ้าสาวแสนร้ายที่แสนรัก / by ลลลา, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=304102 เสาหลักการตลาด 4.0 / https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=304121 แบบจำลองสมการโครงสร้างทางการตลาด = by สืบชาติ อันทะไชย, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=304122 โซ่ทอง...ของใจ / by ส้มผัก, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=304101 ใต้เงาตะวัน / by ปิยะพร ศักดิ์เกษม, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=304096