หนังสือใหม่ประจำเดือน มีนาคม 2562 https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=28 RSS feed for public list หนังสือใหม่ประจำเดือน มีนาคม 2562 10 บารมี : https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303950 100 organic skin care recipes : by Ress, Jessica, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303455 Big data series ll : by อสมา กุลวานิชไชยนันท์. https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303490 Blockchain revolution : by Tapscott, Don, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303611 Bobbi Brown's beauty from the inside out / by Brown, Bobbi, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303456 Chinese acrobatics ; https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=304000 Chinese cheongsams ; https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303988 Chinese cuisine, chinese tea. https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=304001 Chinese dance : by Wu zhou chuan bo zhong xin. https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=304002 Chinese embroidery : https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303990 Chinese garden = https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=304003 Chinese massage : https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303472 Chinese massage : https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303474 Chinese massage : https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303482 Chinese massage : https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303489 Chinese massage : https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303495 Chinese massage : https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303496 Chinese massage : https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303498 Chinese paper-cuts : https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303997 Chinese Peking opera ; https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303994 Chinese pottery and porcelain Tao ci ; https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303995 Chinese puppet ; https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303989 Climate influence on buildings and end-use energy requirements / by Surapong Chirarattananon, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303285 Competitiveness in global wind energy : by Mari, Salvador Cornelio, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302960 Contemporary Chinese : by Wu, Zhongwei. https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303511 Contemporary Chinese : by Wu, Zhongwei. https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303512 Contemporary Chinese : by Wu, Zhongwei. https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303513 Contemporary Chinese : by Wu, Zhongwei. https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303514 Creating innovators : by วากเนอร์, โทนี, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303612 Dark pools : by แพตเทอร์สัน, สก็อตต์, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303616 Data for the people : by Weigend, Andreas S., https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303910 Deng Xiaoping : https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303951 Designing your life : by Burnett, William https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303914 Determinants of Completion of Chinese Overseas Mergers and Acquisitions / by Han, Zhou, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302795 Entrepreneurship, financial constraints, and microfinance in rural Thailand / by Archawa Paweenawat, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302509 Factors affecting Chinese tourist's behavioral intentions and responsible environmental behaviors : by Yuxia, Liao, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302793 Factors Affecting the Residential Real Estate Prices in China / by Jing, Zhou, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302989 Forex war episode 1 : by ยอดเดช ว่องวิทยา, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303621 Forex war episode 2 : by ยอดเดช ว่องวิทยา, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303622 Fundamentals of corporate finance / https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302275 Global strategic management / by Peng, Mike W., https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302290 Hajimete no nihongo noryoku shiken N1 tango 3000 : by akademi, aku, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303847 Hajimete no nihongo noryoku shiken N2 tango 2500 : by akademi, aku, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303848 Hajimete no nihongo noryoku shiken N3 tango 2000 : by akademi, aku, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303849 Healthy woman healthy life : by Null, Gary, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303459 International business / by Hill, Charles W. L., https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302280 International business law and its environment / by Schaffer, Richard, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302285 Lijiang = https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303461 Liu San Jie / https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303955 Lu You yu Tang Wan : https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303952 Managerial economics / by Samuelson, William F., https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302291 Operations management / by Stevenson, William J., https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302278 Pathways of leaving work and well-being / by Dusanee Kesavayuth, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=260076 Qin tong = https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303956 Reberu betsu Nihongo tadoku raiburari. https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303842 Reberu betsu Nihongo tadoku raiburari. https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303843 Reberu betsu Nihongo tadoku raiburari. https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303841 Reberu betsu Nihongo tadoku raiburari. https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303840 Shang wu Han yu ti gao : ying chou pian, ban gong pian, ye wu pian = https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303503 Shin nihongo 500 mon. by Matsumoto, Noriko, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303845 Shin nihongo 500 mon. by Matsumoto, Noriko, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303844 Shin nihongo 500 mon. by Matsumoto, Noriko, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303846 Thailand only เรื่องแบบนี้ มีแต่ไทยๆ / by เวทิน ชาติกุล, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303473 The good skin solution : by Jones, Shann Nix, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303460 The Impact of Female Board of Directors on Firm Performance and Dividend Payout Policies Evidence from Vietnam / by Nguyen, Thi Cam Tu, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302941 The Impact of Macroeconomic Factors on China’s Exports and Imports / by Wei, Yanyan, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302918 The Relationship Between Health and Economic Growth : by Titus, Agness, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301926 The Relationships between Capital, Risk and Profitability : by Sah, Binita, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302939 Traditional Chinese medicine / https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303998 Xiamen = https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303452 Yoku wakaru chiri : by Ikawa,Kazumi, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303838 Yoku wakaru nihonshi : by Akiyasu, Ishikawa, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303837 Yoku wakaru rinri : https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303839 Yoku wakaru seiji keizai : https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303836 Zhong hua ren min gong he guo cheng li 60 nian : https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303954 Zhong hua ren min gong he guo cheng li 60 nian yan huo wan hui = https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303953 กฎหมายกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท. https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301664 กฎหมายแรงงาน 2561. https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301697 กรณีศึกษา 4.0 เพื่อการแก้ปัญหาในอุตสาหกรรมเกษตร = by พรธิภา องค์คุณารักษ์, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302187 กลยุทธ์การตลาด = by นภวรรณ คณานุรักษ์, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303056 การจัดการความขัดแย้ง. https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301660 การจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม / by วิสาขา ภู่จินดา, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302311 การจัดผักเครื่องจิ้ม (ฉบับปรับปรุง) / by ณภัทร ทองแย้ม, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303637 การถ่ายโอนทางวัจนปฏิบัติศาสตร์ในการแสดงความไม่พอใจของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาต่างประเทศชาวไทย : by คุณัชญ์ สมชนะกิจ, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303276 การบริหารต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ = by สุดา ปีตะวรรณ, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302717 การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี / by นันรณา จำลอง, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303465 การประเมินและการเพิ่มอายุการเก็บผลิตภัณฑ์อาหาร = by รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302306 การพับผ้าในการจัดโต๊ะอาหาร (ฉบับปรับปรุง) / by เศรษฐพงศ์ อัปมะเย, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303638 การลงทุนในตราสารทุน = https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301331 การลงทุนในตราสารหนี้ = https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301332 การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ = https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301328 การลงทุนในทางเลือกอื่น = https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301329 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ : https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303037 การสะกดนิ้วมือไทย ก.ไก่ สำหรับภาษามือไทย ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2559 / https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302715 การแกะ ปอก หั่น ผลไม้ (ฉบับปรับปรุง) / by ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303636 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอาญาสำหรับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท / https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301658 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งสำหรับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท. https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301665 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรม / by สัญชัย เกียรติทรงชัย, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302166 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน : https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303038 คิดใหญ่เริ่มให้เล็ก / by กวีวุฒิ เต็มภูวภัทร. https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303613 คู่มือรู้ทันคนโกง คนอันตราย และคนร้าย ในทุกสถานการณ์เสี่ยงรอบตัวด้วยวิธี "วิเคราะห์พฤติกรรมคนร้าย" ของ FBI = by โอ'ทูล, แมรี่ แอลเลน, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303476 คู่มือวิเคราะห์หุ้นแบบง่ายๆ ด้วย excel ฉบับมือใหม่หัดลงทุน / by ชนาภา หันจางสิทธิ์, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303615 คู่มือออกแบบชีวิตด้วย Design thinking = by เบอร์เนตต์, บิล, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303915 จิตวิทยาการเรียนรู้ = by อรรควิช จารึกจารีต, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302304 จิตวิทยาพัฒนาการ = by เจษฎา อังกาบสี, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302310 ตุลามหาราช. https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302671 ทฤษฎีตลาดทุน = https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301326 ทฤษฎีและพฤติกรรมการสื่อสาร : https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303042 ทำไมคนที่ทำงานเก่งที่สุดถึงใช้สมุดกราฟ / by ทะคะฮะชิ, มะซะฟุมิ, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303479 ที่...หัวมุมถนน = by รวิศ หาญอุตสาหะ, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303480 ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ ท่านผู้หญิงสำอางวรรณ ล่ำซำ ท.ว.จ., บ.ภ. https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303027 บริการท้องถิ่นเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีสำหรับผู้สูงอายุ / by ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302330 บริหารชีวิต พิชิตความสำเร็จ = by อัลเลน, เดวิด, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303516 บัญชา ล่ำซำ : https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302171 บูรพาจารย์ : https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301602 ประวัติเจดีย์และโบราณสถาน / by อุดม เชยกีวงศ์, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302324 ผมจะสอนให้คุณรวย = by เศรษฐี, รามิตร, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303623 พระเจ้าตาก กษัตริย์นักการค้า และธนบุรีศรีมหาสมุทร / by กำพล จำปาพันธ์, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302554 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้ถวายชีวิตรักษาแผ่นดินอีสาน / by ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303053 พ่อรวยสอนลูก = by คิโยซากิ, โรเบิร์ต ที., https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303610 พัฒนาคนและองค์กรด้วยทัศนคติเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์ / by มงคล กรัตะนุตถะ, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301702 มหานิบาตชาดก ทศชาติฉะบับชินวร / https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301599 รณยุทธ์ สุจริต...เกษตรกรนักสู้แห่งโลกเงียบ / by รณยุทธ์ สุจริต, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302694 รหัสลับดาวินชี = by บราวน์, แดน, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301514 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์การ = by สุวิมล วงศ์สิงห์ทอง, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302167 ลงทุนแบบจอห์น เนฟฟ์ = by เนฟฟ์, จอนห์, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303607 ลงทุนแมน 1.0 / by ลงทุนแมน, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303624 ลงทุนแมน 2.0 / by ลงทุนแมน, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303625 ลงทุนแมน 3.0 / by ลงทุนแมน, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303626 ลงทุนแมน 4.0 / by ลงทุนแมน, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303627 ลงทุนแมน 5.0 / by ลงทุนแมน, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303628 ลงทุนแมน 6.0 / by ลงทุนแมน, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303629 ลงทุนแมน 7.0 / by ลงทุนแมน, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303630 วรรณคดีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ = by พัชลินจ์ จีนนุ่น, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302194 วันๆเขาทำอะไรถึงได้เป็นประธานบริษัท / by โคยามา,โนโบรุ, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303487 วารสารศาสตร์หลอมรวม : by สุกัญญา บูรณเดชาชัย, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302173 วิทยาการรหัสลับและการทำลายน้ำดิจิทัล = by ธำรงรัตน์ อมรรักษา, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302309 วิเคราะห์ข้อมูลสถิติ และทำงานวิจัยด้วย Excel = by ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303619 สงครามชีวิต...โอชิน / by ซูงาโกะ, ฮาชิดะ, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301508 สมองแห่งพุทธะ : by แฮนสัน, ริค, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302594 สามทศวรรษอัครศิลปินและศิลปินแห่งชาติ : https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302162 สามทศวรรษอัครศิลปินและศิลปินแห่งชาติ : https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302161 สามทศวรรษอัครศิลปินและศิลปินแห่งชาติ : https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302163 สามทศวรรษอัครศิลปินและศิลปินแห่งชาติ : https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302164 สุดยอดความลับแห่งความสำเร็จของนักเทรดระดับโลก = by ซิงห์, มาริโอ, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303609 อนุสรณ์ ท่านผู้หญิงประสานสุวรรณ สุวรรณรัฐ แม่...ผู้เป็นที่รักยิ่ง / https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303052 อันเตปุริกามาตย์ สรรพสาตรานุสรณีย์ พระประวัติพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าทองแถมถวัลยวงศ์ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ / by อัศวิน ทองแถม ณ อยุธยา, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303049 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง = by วิญญู แสวงสินกสิกิจ, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302312 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว / by นิศศา ศิลปเสรฐ, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303451 อุทยานแห่งผืนดิน : by รุนด์เกรน, กุนนาร์, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301439 เครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศ : https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303032 เซเปียนส์ : by แฮราลี, ยูวัล โนอาห์, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303477 เทคนิคจิตวิทยาสำหรับการไกล่เกลี่ย. https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301659 เทคนิคอล อนาไลซิส = by เมอร์ฟี, จอห์น เจ., https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303518 เทคโนโลยีการแกะสลักผักและผลไม้ / by จอมขวัญ สุวรรณรักษ์, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303641 เปิดฟ้า หาหุ้นเด็ด / by อนันต์ ข้อมงคลอุดม, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303631 เฟ้นหาหุ้นรวยแบบง่ายๆ สไตล์ VI : by คณิต นิมมาลัยรัตน์, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303614 เฟ้นหุ้นทำกำไร ด้วยหัวใจ และกลยุทธ์การลงทุน / by คณิต นิมมาลัยรัตน์, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303618 เลือกที่จะรวย = by คิโยซากิ, โรเบิร์ต ที., https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303617 เศรษฐศาสตร์ = https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301321 เศรษฐีชี้ทางรวย = by เคลสัน, จอร์จ เอส, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303517 แนวทางการลงทุนในบิตคอยน์และสินทรัพย์ดิจิทัลที่นักลงทุนยุคใหม่พลาดไม่ได้ = by เบอร์นิสก์, คริส, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303515 แน่ใจหรือว่าคือวิถีพุทธ / by ณัฐพบธรรม ธนันท์เมธากรณ์, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303483 โครงการการวิเคราะห์พาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์เหรินหมินรื่อเป้าและซินหวารื่อเป้าในแง่ความหมายของคำศัพท์ โครงสร้างวลีและประโยค : by ชวนพิศ เทียมทัน, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303330 โครงการการสำรวจการรับรู้และเข้าใจด้านการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ของเจ้าหน้าที่รัฐในองค์การบริหารส่วนจังหวัดของประเทศไทย : by ณัฐวุฒิ สมบูรณ์ยิ่ง, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303305 โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเมืองชายแดนตามแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมและขนส่งของประเทศ = https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303904 โลกเป็นของคนที่เห็นอนาคตก่อนใคร = by อีเลียน, จอร์จ, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302667 ในยุคอวสาน กรุงศรีฯ ไม่เคยเสื่อม / https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302559 ได้เวลาตื่นแล้วคุณผู้หญิง! = by คิโยซากิ, คิม, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303608