หนังสือใหม่ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=27 RSS feed for public list หนังสือใหม่ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 Academic writing : by Bailey, Stephen, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303519 Artificial intelligence for marketing : by Sterne, Jim, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303379 Ashima / https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303416 Ban zhang ding hun zhao = https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303415 Barron's TOEIC : by Lougheed, Lin, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303520 Beginning C#7 programming with visual studio 2017 / by Perkins, Benjamin, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303573 Chen-style Taiji Sparring and capture = by Chen, Erhu, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303429 Chengjisihan = https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303497 Chinese massage : https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303493 Content - the atomic particle of marketing : by Lieb, Rebecca, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303380 Copy, copy, copy : by Earls, Mark, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303381 Creating signature stories : by Aaker, David A., https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303383 Creative superpowers : https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303384 CRM at the speed of light : by Greenberg, Paul, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303544 Customer relationship management : by Baran, Roger Joseph, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303545 Cyberlaw : https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303450 Dao ma zei = https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303423 Dao shu : https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303356 Dao shu : https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303361 Dao shu : https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303366 Dao shu : https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303374 Dao shu : https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303385 Data mining techniques : by Linoff, Gordon S., https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303546 English for cabin crew / by Ellis, Sue, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=225418 English for medicine in higher education studies : by Fitzgerald, Patrick, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303523 English for presentations / by Grussendorf, Marion, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=225415 ESL, English as a second language : by Munoz, Mary Ellen, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303524 Excel 2016 VBA and Macros / by Jelen, Bill, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303576 Excel 2019 bible / by Alexander, Michael, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303574 Excel VBA 24-hour trainer / by Urtis, Tom, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303575 Experiential marketing : by Smilansky, Shirra, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303547 Feihong hu shou shuang dao = https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303404 Feihong quan er lu = https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303388 Feihong quan er lu = https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303391 Fundamentals of Python : by Lambert, Kenneth A, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303577 Green giants : by Williams, E. Freya, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303548 Hun duan Taiping = https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303486 Java 9 for programmers / by Deitel, Paul J., https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303584 Jian hua er shi si shi tai ji quan = https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303431 Jing long bao jian yang sheng fa 38 shi = https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303408 Jobs to be done : by Wunker, Stephen M., https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303549 Literary landscapes : https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303526 Managing customer experience and relationships : by Peppers, Don, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303550 Market research in practice : https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303551 Market segmentation : by McDonald, Malcolm, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=212905 Marketing data science : by Miller, Thomas W., https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303554 Marugoto nihon no kotoba to bunka : shochukyu A 2 B 1 / https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303664 Marugoto Nihon no kotoba to bunka. https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303666 Marugoto nihon no kotoba to bunka. https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303667 Outside-in marketing : by Mathewson, James, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303555 Oxford preparation course for the TOEFL iBT exam : by Bates, Susan, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303528 Platform revolution : by Parker, Geoffrey G., https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303556 Pricing done right : by Smith, Tim James, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303557 Pricing with confidence : by Holden, Reed K., https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303559 Qianlong wang chao : by Chen, Yaxian, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303457 Sams teach yourself Android application development in 24 hours / by Delessio, Carmen, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303571 Sams teach yourself beginning programming in 24 hours / by Perry, Greg, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303585 Sams teach yourself Go in 24 hours : by Ornbo, George, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303579 Sams teach yourself PHP, MySQL & JavaScript all in one / by Meloni, Julie C, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303586 Sams teach yourself R in 24 hours / by Nicholls, Andy, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303588 Sams teach yourself unity game development in 24 hours / by Tristem, Ben, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303589 Sensory marketing : https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303560 Shui hu quan zhuan = https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303425 SketchUp professional guide / by ทัล, แดเนียล, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303590 Strategy that works : by Leinwand, Pual, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303561 Study writing : by Hamp-Lyons, Liz, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303529 Sun Zhongshan = https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303419 Teach EFL / by Riddell, David, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303531 The 7 principles of complete co-creation / by Jansen, Stefanie, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303562 The complete flight attendant interview workbook / https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303532 The content code : by Schaefer, Mark W., https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303563 The Design thinking playbook : by Lewrick, Michael https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303565 The Go programming language / by Donovan, Alan A. A, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303591 The innovator's DNA : by Dyer, Jeff, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303566 The monkey king. https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303507 The Moon reflected on the Er-quan spring = https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303447 The Oxford companion to English literature / https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303533 The Rise of the platform marketer : by Dempster, Craig, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303567 The Service innovation handbook : by Kimbell, Lucy, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303568 TOEFL ITP : by สุทิน พูลสวัสดิ์, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303534 Weatherland : by Harris, Alexandra, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303535 What not to write : by Sayce, Kay, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303536 Writing essays for dummies / by Page, Mary, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303537 Writing sentences : by Zemach, Dorothy E., https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303538 Writing smart / https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303539 Yong chun quan = https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303398 You Beijing = https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303504 Zhongguo gu dian shi ci : https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303432 การวิจัยพัฒนาโมเดลเลิฟเพื่อสร้างเสริมความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ : by เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303291 การส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุในประเทศไทย : https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303278 การเขียนโปรแกรม Java และ Android / by บัญชา ปะสีละเตสัง, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303593 การเขียนโปรแกรม Swift และ iOS ฉบับพื้นฐาน / by บัญชา ปะสีละเตสัง, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303594 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer programming) / by โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303596 การเขียนโปรแกรมด้วย Java สำหรับผู้เริ่มต้น / by บัญชา ปะสีละเตสัง, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303597 ขวัญกล้า / by รพัด, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303370 ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศาลวินัยทางบัญชี งบประมาณ การเงินและการคลังของประเทศไทย : by จารุวรรณ เมณฑกา, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303202 คันจิ มินนะ โนะ นิฮงโกะ / https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303658 คู่กรรม / by ทมยันตี https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301507 คู่มือช่างคอม 2019 ฉบับสมบูรณ์ / by ภาสกร พาเจริญ, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303599 คู่มือเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Java ฉบับสมบูรณ์ : by อรพิน ประวัติบริสุทธิ์, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303598 ชัยชนะของหลวงนฤบาล / by ดอกไม้สด, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303368 ชาววังช่างเล่าเรื่อง (ผีต่างแดน) / by จินต์ชญา, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303091 ตีแตก...ถ่ายภาพขายออนไลน์ / by สุระ นวลประดิษฐ์, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303600 ทำทีละอย่าง (Just one thing) : by แฮนสัน, ริค, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302610 บ่อเกิดแห่งรามเกียรติ์ / by มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301607 ผ่าโจทย์ 1000 ข้อสอบ TOEIC = by อี, กี แทก, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303540 ฝึกให้ไม่คิด / by พระริวโนะสุเกะ โคะอิเกะ, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302593 พจมาน สว่างวงศ์ / by ก. สุรางคนางค์. https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301506 พนาพร่ำรัก / by หอมดึก, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303376 พัฒนา IoT บนแพลตฟอร์ม Arduino และ Raspberry Pi / by กอบเกียรติ สระอุบล, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303601 พัฒนา Mobile App ฉบับ Pro Android / by บัญชา ปะสีละเตสัง, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303602 พัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นด้วย JavaScript / by จตุรพัชร์ พัฒนทรงศิวิไล, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303603 พิมมาลา / by แก้วเก้า, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301513 ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ / by ทิพากร เทพสุริวงศ์, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303541 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว = https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303542 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการโรงแรม = https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303525 มะรุโกะโตะ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ชั้นต้น 2 A2 กิจกรรม / https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303668 มินนะ โนะ นิฮงโกะ / https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303654 รวมศัพท์ มินนะ โนะ นิฮงโกะ / https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303663 รู้อะไรไม่สู้รู้ดาต้า = by ไวน์เจน, อังเดรส, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303491 ลิขิต โลหิต จันทรา / by ไป๋ชิงหง, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303375 สร้างและการจัดการแบบจำลอง 3 มิติ ด้วยโปรแกรม MAYA 2017 / by ปณิธิ แก้วสวัสดิ์, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303604 หลงทางรัก / by พัดชา, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303377 หัวใจนักรบ / by มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301606 เกมรักพาตัว / by เคโงะ, ฮิงาชิโนะ, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303371 เดอะ แบล็ก เรคคอนนิง : by สตีเฟนส์, จอห์น, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301628 เรื่องเที่ยวเมืองพระร่วง / by มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301605 แบบฝึกหัด มินนะ โนะ นิฮงโกะ / by ฮิราอิ, เอทสึโกะ, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303652 แบบฝึกหัดการอ่าน มินนะ โนะ นิฮงโกะ. https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303659 แบบฝึกหัดคันจิ มินนะ โนะ นิฮงโกะ / https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303651 แบบฝึกหัดเสริมไวยากรณ์ มินนะ โนะ นิฮงโกะ / by โอโกชิ, ยาสุโกะ, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303660 แบบสั่งสอนเสือป่าและลูกเสือ / by มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301604 โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตไทย วิสัยทัศน์ใหม่สู่ AEC : https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303236 โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตไทย วิสัยทัศน์ใหม่สู่ AEC (ระยะที่ 2) : https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303233 โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิ่งทอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน : https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303286 โครงการศึกษากลยุทธ์การสร้างความเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมบริการของไทยภายใต้สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ ระยะที่ 2 : https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303277 ไม่ลืมรักเรา / by ติงโม่, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302533 ไวยากรณ์ญี่ปุ่นเบื้องต้น ที่คุณต้องรู้ ! / by วาสนา ประชาชนะชัย, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303543