หนังสือใหม่ประจำเดือน มกราคม 2562 https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=26 RSS feed for public list หนังสือใหม่ประจำเดือน มกราคม 2562 [Doraemon the movie] = https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302911 A Study of factors influencing Chinese spa service tourists to revisit Bangkok, Thailand / by Qiuyuan, Zhao, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302954 Ai zai yang guang can lan shi / https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303318 An Empirical analysis of the determinants of P/E ratio : by Hanxin, Zhang, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303013 Ant-man and the Wasp. https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302905 Antz. https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302921 Avengers : https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302906 Ban Zhao, kun ju = by Li, Yan. https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303317 Barron's TOEIC : by Lougheed, Lin, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303521 Big data in practice : by Marr, Bernard, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303360 Carcassonne : by Wrede, Klaus-Jurgen, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303188 Chang yong Han yu = https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303378 Chicken little. https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302976 Chicken run. https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302794 Chinese acrobatics https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303322 Chinese acrobatics https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303323 Chinese acrobatics https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303324 Chinese acrobatics 1 = https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303271 Chinese acrobatics. https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303320 Chinese acrobatics. https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303321 Chinese stories for kids / https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303315 Customer service : by Lucas, Robert W., https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=300962 Data science / by Kelleher, John D, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303362 Emei Shan : https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303326 England is mine. https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302992 Eolin-ileul wihan halusbam-e ilgneun hangugsa / by Choi, Yong Beom, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302930 Essays on human capital investment / by Dinh, Thi Ngoc Tu, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303016 Essentials of contemporary management / by Jones, Gareth R., https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=300903 Factors impacting on ICT system adoption intention by Cambodian SMEs / by Un, Nay, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302987 Feng guang pian = https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303325 Feng qing pian Scenery series / https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302116 Financial hedging, operational hedging and firm value of multinational non-financial corporations in China / by Chenjie, Wu, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302840 Fundamental financial accounting concepts / https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=300883 Garfield gets real. https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302978 Gordon Ramsay's ultimate fit food / by Ramsay, Gordon, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301226 Hai shang si lu = https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303395 Hangugeoui malsoli = by Shin, Ji Yeong, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302957 Heng Shan : https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303327 How to be well : by Lipman, Frank, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301225 HSK advanced Han yu shui ping kao shi mo ni shi ti ji. https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303406 HSK basic Han yu shui ping kao shi mo ni shi ti ji. https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303412 HSK elementary-intermediate Han yu shui ping kao shi mo ni shi ti ji. https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303401 Huang ShanKanasi ; Zhangjiajie = https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303316 Impact of RMB exchange rate on Shanghai stock exchange composite index in China / by Huang, Rong, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303014 Introductory financial accounting for business / https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=300884 Investigating effects of customer perceived value and customer satisfaction on intention to adopt mobile payment service in the Eastern of China / by Xiaohong, Yang, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302990 Leon : https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302998 Li yi Han yu = https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303357 Lü you Han yu = https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303354 Mazu = https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303392 Nikita = https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302996 Oegug-in yuhagsaeng-eul wihan gyeong-yeong hangug-eo = by Gang, Hyeon Hwa, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302956 Oegug-in yuhagsaeng-eul wihan inmun hangug-eo = by Heo, Yong, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302955 Oegug-in-eul wihan hangug-eo eohwi yeonseub (chogeub) = https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302950 Oegug-in-eul wihan hangug-eo eohwi yeonseub (gogeub) = https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302953 Oegug-in-eul wihan hangug-eo eohwi yeonseub (junggeub) = https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302952 Oegug-in-eul wihan hangug-eo munbeob yeonseub (chogeub) = https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302947 Oegug-in-eul wihan hangug-eo munbeob yeonseub (gogeub) = https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302949 Oegug-in-eul wihan hangug-eo munbeob yeonseub (junggeub) = https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302948 Open season 3. https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302802 Over the hedge. https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302926 Please stand by = https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302894 Puss in boots. https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303001 Qin shi huang xun xian = https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303319 Qinghai Hu : https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303328 Resource misallocation and regional policy in China / by Lihua, Xu, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301933 Robin Hood : https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302981 Shang wu Han yu = https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303387 Sheng huo Han yu = https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303364 Sherlock Gnomes. https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302895 Sicario : https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302896 Subway = https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302997 Superfoods : https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301231 Survive : https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303191 The Big blue = https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302999 The Effects of experiential value, technology acceptance and users' satisfaction on users' continuance intention : by Guangpei, Wei, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303015 The Evaluation of firm's price-earnings ratio relative to sector's price-earnings ratio : by Monthira Thadphinit, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302994 The everything guide to macronutrients : by Dustin, Matt, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301227 The Fifth element = https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303000 The flavor matrix : by Briscione, James, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301220 The Incredibles. https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302973 The resistance : by Eskridge, Don, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303189 The Role of cross-cultural interaction in job satisfaction and commitment in Cross-Cultural Organizations : by Xiaoyan, Li, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302951 Unstructured data analytics : by Isson, Jean Paul, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301051 Xi'an shi bian https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303268 Xiao yuan Han yu = https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303369 Zhongguo Dunhuang = https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302110 Zhongguo tian zhu jiao https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302109 Zhongguo yi liao an mo ming jia jiang zuo= Lectures on massage by famous experts of TCM : https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302117 Zhongguo yi liao an mo ming jia jiang zuo= Lectures on massage by famous experts of TCM : https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302119 Zhu Yuanzhang jin hai = https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303397 กอดรักแนบหัวใจ / by ชาณา, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303085 การบริหารการเงินส่วนบุคคล / by รัชนีกร วงศ์จันทร์, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301333 ขันติบารมี : by พระมหาปกรณ์ กิตติธโร, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303226 คนที่ผมรู้จัก / by ป๋วย อึ๊งภากรณ์, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301312 คำพิพากษาฎีกา ประจำพุทธศักราช 2561 / https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303501 ทานบารมี : by พระมหาไมตรี ปุญญามรินโท, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303221 นำเข้า-ส่งออกออนไลน์ Alibaba ฉบับ Dropship + OEM + Pre-order / by ธัญญ์ธีรา อภิกุลวราศิษฐ์, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=266156 ป๊ะป๋าจ๋า หนูมาแล้ว / by นิลิล, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303084 ปัญญาบารมี : by ธงทอง จันทรางศุ, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303224 พันธะสองหัวใจ / by ชาลีน, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303089 ยอดกุนซือทะลุมิติ / by มู่อี้, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=256721 ยั่วเย้าแม่ทัพให้เผลอกาย / by ไช่เสี่ยวเชวี่ย, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302623 รับใช้แม่ทัพหวั่นหลวมตัว / by ไช่เสี่ยวเชวี่ย, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302622 ลวงล่อแม่ทัพไม่มาเยือน / by ไช่เสี่ยวเชวี่ย, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302620 วิริยบารมี : by พระมหาไมตรี ปุญญามรินโท, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303225 ศีลบารมี : by ชัชพล ไชยพร, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303222 สัจจบารมี : by ธงทอง จันทรางศุ, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303227 อธิษฐานบารมี : by พระมหาปกรณ์ กิตติธโร, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303229 อัตชีวประวัติ : by ป๋วย อึ๊งภากรณ์, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301306 อัตชีวประวัติ : by ป๋วย อึ๊งภากรณ์, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301313 อุเบกขาบารมี : by พระมหาปกรณ์ กิตติธโร, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303231 อโยเดีย / by รอยไท, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303086 เกมกระแสเงินสด = https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303239 เนกขัมมบารมี : by ชัชพล ไชยพร, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303223 เฝ้าเรือนแม่ทัพไม่เหลียวแล / by ไช่เสี่ยวเชวี่ย, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302621 เมตตาบารมี : by พระมหาไมตรี ปุญญามรินโท, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303230 เหนือไนล์ / by ภูเทียมฟ้า, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303083