หนังสือใหม่ประจำเดือน ตุลาคม 2561 https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=18 RSS feed for public list หนังสือใหม่ประจำเดือน ตุลาคม 2561 Aaker on branding : by Aaker, David, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=300984 Acoustics : by Ginsberg, Jerry H., https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=300585 Advanced introduction to international trade law / by Trebilcock, Michael J, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301756 Artificial intelligence and games / by Yannakakis, Georgios N, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=300894 Barron's 1100 words you need to know / by Bromberg, Murray, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=300873 Big data fundamentals : by Erl, Thomas, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=300964 Biomedical technology : https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=300587 Building a storybrand : by Miller, Donald, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=300976 Chen style taiji sparring and capture. Overwhelming skills 1-6 / by Chen, Erhu. https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302388 Data strategy : by Marr, Bernard, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=300689 Data-driven HR : by Marr, Bernard, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301050 Electrical machines and drives : by Melkebeek, Jan A., https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=300588 Embedded system design : by Marwedel, Peter, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=300589 English for human resources / by Pledger, Pat, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=300871 Er shou shi jian / by Aleksievich, Svetlana, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301773 Ethical data and information management : by O'Keefe, Katherine, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301049 Fenghuang gu cheng = https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302405 Foundations of managing sporting events : by Tennent, Kevin D., https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=300855 Gong guan yu yan xue = by Li, Yunhan, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301771 Guo ji mao yi shi wu / by Wei, Cuifen, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301776 Hanyu ju zi de luo ji fen xi / by Jin, Li, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301775 HBR guide to data analytics basics for managers. https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301055 How to cheat in Adobe Animate CC : by Ferguson, Myra, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=300895 Ikki ni manabinaosu Nihon shi : by Ando, Tatsuro, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=300475 Ikki ni manabinaosu nihonshi. Kyoyohen / by Ando, Tatsuro, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=300471 Innovation for engineers : by Mehregany, Mehran, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=300592 Ji chu ke ji han yu jiao cheng. by Du, Houwen, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301785 Jia wu hai zhan https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301523 Jian yi zhong yi an mo yu zi wo bao jian = Simple traditional Chinese medical massage and self health care : https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301552 Jian yi zhong yi an mo yu zi wo bao jian = Simple traditional Chinese medical massage and self health care : https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301553 Jian yi zhong yi an mo yu zi wo bao jian = Simple traditional Chinese medical massage and self health care : https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301555 Jian yi zhong yi an mo yu zi wo bao jian = Simple traditional Chinese medical massage and self health care : https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301556 Jian yi zhong yi an mo yu zi wo bao jian = Simple traditional Chinese medical massage and self health care : https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301557 Jianzhen dong du https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301522 Jing li ren Han yu https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301558 Jiu dian qian tai chang yong ying yu kou yu da quan = by Teng, Yueran, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301770 Kan jian / by Chai, Jing, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301769 Kua yue xin HSK (5 ji) mo ni shiti ji = https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301760 Kyoasho waku kseikatsu. https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=300498 Kyokasho waku kanji. https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=300493 Kyokasho waku kanji. https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=300496 Kyokasho waku kanji. https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=300494 Kyokasho waku kanji. https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=300495 Kyokasho waku seikatsu. https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=300497 Kyokasho waku shakai. https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=300502 Kyokasho waku shakai. https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=300500 Kyokasho waku shakai. https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=300499 Kyokasho waku shakai. https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=300501 Kyoukasho Toreningu toukyou shosekiban shinpen atarashishakai koumin (hei 28 kaitei) / https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=300483 Kyoukasho Toreningu toukyou shosekiban shinpen atarashishakai rekishi (hei 28 kaitei) / https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=300484 Leading : by Ferguson, Alex, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301008 Mao Zedong he ta de er zi https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301545 Marason ichinensei / by Takagi, Naoko, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=300481 Marketing strategy & competitive positioning / https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=300965 Mindful eating : by Bays, Jan Chozen, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301201 Music therapy : by Yinger, Olivia Swedberg, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=300811 Nihon no saisei wa ajia kara hajimaru : by Kuchiki, Akifumi, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=300504 Nihonjinnara shitteokitai nihonbungaku / by Hebiko, Nagiko, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=300503 Otona no goiryoku noto : by Saito, Takashi, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=300482 Power electronics : by Batarseh, Issa, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=300618 Power system operations / by Conejo, Antonio J., https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=300619 Scaling global change : by Ganju, Erin, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=300822 Shin mo ichido yomu yamakawa nihonshi / by Gomi, Fumihiko, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=300506 Strategic management and business policy : https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=300907 Tai de dainoji / by Oguri, Saori, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=300472 Taigo jokyu koza dokkai to sakubun = by Miyamoto, Marashī, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=300473 The efficiency paradox : by Tenner, Edward, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301053 The high potential's advantage : by Conger, Jay Alden, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=300812 The longevity code : by Verburgh, Kris, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301203 The longevity plan : by Day, John D., https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301198 The optional combination of movements / by Qi, Hao. https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302401 The regular combination of movements / by Qi, Hao. https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302407 The SAGE Handbook of sport management / https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=300868 Theory and educational research : by Anyon, Jean, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302467 Transforming education : https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=300816 Web-Based learning : by Davidson-Shivers, Gayle V., https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=300823 Writing literature reviews : by Galvan, Jose L., https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302466 Wu guo jie xing dong by Jiang, Hongyu. https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301518 Xiaoxuesheng Yuwen Yuedu Nengli Jieti Ceshi 80 Pian / by Xu, Linzhu, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301763 Xin bian du bao zhi xue Zhong wen : by Wu, Chengnian, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301761 Xin bian du bao zhi xue zhong wen. by Wu, Chengnian, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301772 Xin Han yu shui ping kao shi jing jiang jing lian. by Liang, Hongyan, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301784 Yi bei zi gou yong de zhi chang ying yu da quan ji / by Christine, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301774 Yin xiang Liu Sanjie https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301559 Yongzheng wang chao / https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301546 Zheng He xia xi yang https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301519 Zong he ke, duan wen jiao xue https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301560 กลยุทธ์เก็งกำไรเทรดระยะสั้น = by วิลเลี่ยม, แลร์รี่ อาร์, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301762 การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ยุค 4.0 / by กฤติน กุลเพ็ง, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=300845 ลัด สั้น ถูก ตรง สู่การบรรลุธรรม / by คามูฝลาจ https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=300810