หนังสือใหม่ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

This list contains 25 titles

| Select titles to:
Cornerstones of managerial accounting / Maryanne M. Mowen, Don R. Hansen, Dan L. Heitger.

by Mowen, Maryanne M [author] | Hansen, Don R [author.] | Heitger, Dan L [author].

Edition: 5th edition.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Australia : South-Western Cengage Learning, 2014Availability: Items available for loan: Call number: 658.1511 M936c 2014 (1).
Open Library:
Managerial accounting / Ray H. Garrison, Eric W. Noreen, Peter C. Brewer.

by Garrison, Ray H [author] | Noreen, Eric W [author.] | Brewer, Peter C [author].

Edition: Thirteenth edition.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Boston : McGraw-Hill/Irwin, 2010Availability: Items available for loan: Call number: 658.1511 G242m 2010 (1).
Open Library:
Managerial accounting for business decisions / Carl S. Warren [and three others]

by Warren, Carl S [author.] | Reeve, James M [author.] | Hansen, Don R [author.] | Mowen, Maryanne M [author].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Bangkok : Cengage Learning (Thailand), 2009Copyright date: ©2007Availability: Items available for loan: Call number: 658.1511 M266 (1).
Marketing management / Philip Kotler, Kevin Lane Keller.

by Kotler, Philip [author] | Keller, Kevin Lane, 1956- [author].

Edition: 15th global edition.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Boston : Pearson, 2016Availability: Items available for loan: Call number: 658.8 K87m 2016 (2).
Open Library:
Principles of economics / N. Gregory Mankiw.

by Mankiw, N. Gregory [author].

Edition: 7th edition.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Singapore : Cengage Learning, 2015Availability: Items available for loan: Call number: 330 M278p 2015 (2).
Open Library:
Principles of marketing : the modern business management lead to successful / ลภัสวัฒน์ ศุภผลกุลนันทร์, ผู้เรียบเรียง.

by ลภัสวัฒน์ ศุภผลกุลนันทร์ [ผู้เรียบเรียง].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: สงขลา : สเตรนเจอร์ บุ๊ค, 2558Availability: Items available for loan: Call number: 658.8 ล146พ (1).
Open Library:
Strategic management : text & cases / Gregory G. Dess, Gerry McNamara, Alan B. Elsner.

by Dess, Gregory G [author] | McNamara, Gerry [author.] | Eisner, Alan B [author].

Edition: Eighth edition.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: New York : McGraw-Hill Education, 2016Availability: UTCC (1) : Checked out (1).
Open Library:
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเบื้องต้น / กุลบัณฑิต แสงดี.

by กุลบัณฑิต แสงดี [ผู้แต่ง].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ชลบุรี : คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 2560Other title: Introduction to logistics and supply chain management.Availability: UTCC (1) : Checked out (1).
การบัญชีชั้นกลาง 1 = Intermediate accounting 1 / อรฤดี ศรีธราพิพัฒน์.

by อรฤดี ศรีธราพิพัฒน์ [ผู้แต่ง].

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction กรุงเทพฯ : บริษัท แอคทีฟ พริ้นท์, 2561Other title: Intermediate accounting 1.Availability: Items available for loan: Call number: 657.044 อ372ก 2561 (2).
การบัญชีชั้นสูง 1 = Advanced accounting 1 / นิยะดา วิเศษบริสุทธิ์.

by นิยะดา วิเศษบริสุทธิ์ [ผู้แต่ง].

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ ] : แอคทีฟ พริ้นท์, 2562Other title: Advanced accounting 1.Availability: Items available for loan: Call number: 657.046 น663ก (1).
Open Library:
การบัญชีชั้นสูง 1 = Advanced accounting 1 / นิยะดา วิเศษบริสุทธิ์.

by นิยะดา วิเศษบริสุทธิ์ [ผู้แต่ง].

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction กรุงเทพฯ : ธนาเพรส, 2560-2561Other title: Advanced accounting 1.Availability: Items available for loan: Call number: 657.046 น663ก 2560-2561 (2).
การบัญชีต้นทุน / ดวงมณี โกมารทัต.

by ดวงมณี โกมารทัต [ผู้แต่ง].

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 14.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555Availability: Items available for loan: Call number: 657.42 ด17ก 2555 (1).
Open Library:
การบัญชีต้นทุน = Cost accounting / อนุรักษ์ ทองสุโขวงศ์.

by อนุรักษ์ ทองสุโขวงศ์ [ผู้แต่ง].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2559Other title: Cost accounting.Availability: Items available for loan: Call number: 657.42 อ212ก (1).
Open Library:
การบัญชีต้นทุน = Cost accounting / เดชา อินเด.

by เดชา อินเด [ผู้แต่ง] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. คณะบัญชี.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาเพรส, 2559Other title: Cost accounting.Availability: UTCC (1) : Checked out (1).
Open Library:
การบัญชีภาษีอากร = Tax accounting / วัลย์จรรยา วิระกุล.

by วัลย์จรรยา วิระกุล [ผู้แต่ง].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: มหาสารคาม : โรงพิมพ์ชัยมงคลปริ้นติ้ง, 2560Other title: Tax accounting.Availability: Items available for loan: Call number: 657.46 ว474ก (1).
การบัญชีภาษีอากร = Tax accounting / สุนีย์ คล่องการพานิช.

by สุนีย์ คล่องการพานิช [ผู้แต่ง] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. คณะบัญชี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction กรุงเทพฯ : บริษัท แอคทีฟ พริ้นท์, 2561Other title: Tax accounting.Availability: Items available for loan: Call number: 657.46 ส764ก 2561 (1).
Open Library:
การวิเคราะห์ในงานทรัพยากรมนุษย์ / วุฒิไกร งามศิริจิตต์.

by วุฒิไกร งามศิริจิตต์ [ผู้แต่ง] | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2562Other title: Human resource analytics.Availability: UTCC (1) : Checked out (1).
Open Library:
คู่มือการใช้รูปแบบแนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชน / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2562Availability: Items available for loan: Call number: 379.1202 ส652ค (1).
Open Library:
ประมวลรัษฏากร ฉบับสมบูรณ์ 2563 / เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการธรรมนิติ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ, 2563Availability: Items available for loan: Call number: 343.593036 ป376 2563 (1).
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 / ราชบัณฑิตยสถาน.

by ราชบัณฑิตยสถาน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2556Availability: Items available for loan: Call number: 495.913 ร545พ 2556 (1). Items available for reference: Not for loanCall number: 495.913 ร545พ 2556 (2).
Open Library:
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี = Accounting information systems / สุวรินทร์ ไม้สุวรรณกุล.

by สุวรินทร์ ไม้สุวรรณกุล [ผู้แต่ง] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. คณะบัญชี.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2561Other title: Accounting information systems.Availability: Items available for loan: Call number: 657.0285 ส819ร (1).
Open Library:
สื่อแวดล้อม : นิเวศสื่อที่ดีเพื่อส่งเสริมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ = Media ecosystem / ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา, การดา ร่วมพุ่ม, มาโนช ชุ่มเมืองปัก.

by ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา [ผู้แต่ง] | การดา ร่วมพุ่ม [ผู้แต่ง] | มาโนช ชุ่มเมืองปัก [ผู้แต่ง].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์, 2562Other title: Media ecosystem .Availability: Items available for loan: Call number: 302.23 ช144ส (1).
หลักการตลาด / กัญช์ อินทรโกเศศ.

by กัญช์ อินทรโกเศศ [ผู้แต่ง] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. คณะบริหารธุรกิจ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คณะบริหารธุกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, [2550]Other title: เอกสารประกอบการสอน วิชาหลักการตลาด.Availability: Items available for loan: Call number: 658.8 ก383ห (2).
หลักสูตรวัยใส ใจสะอาด / บัญชา ชลาภิรมย์ [และคนอื่น ๆ 9 คน] ; สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.

by บัญชา ชลาภิรมย์ [ผู้จัดทำ] | สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2562Availability: Items available for loan: Call number: 364.1323 ห32 (1).
ห้องปฏิบัติการทางสังคม = Social Lab : ตอบโจทย์งานวิจัยและพัฒนาสื่อเพื่อชุมชนและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 / กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ ; บรรณาธิการโดย จริณญา ศักดิ์สิริ.

by กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ [ผู้แต่ง] | จริณญา ศักดิ์สิริ [บรรณาธิการ].

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562Availability: Items available for loan: Call number: 370.1523 ก734ห (1).
Open Library: