ทรัพยากรใหม่ประจำเดือน เมษายน 2565

This list contains 23 titles

| Select titles to:
Beauty of the human spirit : COVID-19 in Thailand (Jan-Oct 2020) / Center for Philanthropy and Civil Society, National Institute of Development Administration.

by National Institute of Development Administration. Center for Philanthropy and Civil Society.

Edition: 1st ed.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Bangkok : Center for Philanthropy and Civil Society, National Institute of Development Administration, 2021Other title: COVID-19 in Thailand (Jan-Oct 2020).Availability: Items available for loan: Call number: 616.2414 B384 (1).
Open Library:
Issue and crisis management in digital world : undo the world! untie the knot! uncover the works! / Patama Satawedin.

by Patama Satawedin [author].

Edition: First published.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Pathum Thani : Bangkok University Press, 2021Availability: Items available for loan: Call number: 658.4056 P294i (1).
Open Library:
กฎหมายย่อมเป็นกฎหมาย? : ว่าด้วยสำนักกฎหมายบ้านเมืองสมัยใหม่ / ศศิภา พฤกษฎาจันทร์.

by ศศิภา พฤกษฎาจันทร์ [ผู้แต่ง].

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : อิลลูมิเนชันส์ เอดิชันส์, 2564Availability: Items available for loan: Call number: 340.1 ศ358ก (1).
Open Library:
กฎหมายรัฐธรรมนูญ : หลักพื้นฐานแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตย / ฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา.

by ฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา [ผู้แต่ง].

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564Availability: Items available for loan: Call number: 342.593 ฐ31ก 2564 (1).
Open Library:
กฎหมายอาญาเปรียบเทียบ พร้อมคำถามและแนวคำตอบ / นันทัช กิจรานันทน์, เทียนศิริ บุญโชควิทูร.

by นันทัช กิจรานันทน์ [ผู้แต่ง] | เทียนศิริ บุญโชควิทูร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564Availability: Items available for loan: Call number: 345 น444ก 2564 (1).
Open Library:
การควบคุมกฎหมายมิให้ขัดรัฐธรรมนูญกับองค์กรควบคุม / วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม.

by วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม [ผู้เขียน].

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564Availability: Items available for loan: Call number: 340.9 ว554ก (1).
Open Library:
การประยุกต์ทฤษฎีใหม่สู่ โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง กรมการพัฒนาชุมชน / ผู้จัดพิมพ์ กรมการพัฒนาชุมชน ; บรรณาธิการ เอนก นาวิกมูล, ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์.

by เอนก นาวิกมูล, 2496- [บรรณาธิการ] | ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์ [บรรณาธิการ] | กรมการพัฒนาชุมชน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมการพัฒนาชุมชน, 2564Other title: การประยุกต์ทฤษฎีใหม่สู่ โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง.Availability: Items available for loan: Call number: 923.1593 ว147ก (1).
Open Library:
การประเมินทรัพยากรมนุษย์ : หลักการและแนวปฏิบัติ = Human resource assessment : principles & practices / วีระวัฒน์ ปันนิตามัย.

by วีระวัฒน์ ปันนิตามัย [ผู้เขียน].

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : โรงพิมพ์รัตนไตร, 2564Other title: Human resource assessment : principles & practices.Availability: Items available for loan: Call number: 658.3125 ว848ก 2564 (1).
Open Library:
การพัฒนาภาวะผู้นำ : ภาวะย้อนแย้งและหลักปฎิบัติ = Leadership development : paradoxes, principles, & practices / วีระวัฒน์ ปันนิตามัย.

by วีระวัฒน์ ปันนิตามัย [ผู้เขียน].

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : โรงพิมพ์ รัตนไตร, 2564Other title: Leadership development : paradoxes, principles, & practices | การพัฒนาภาวะผู้นำ : ภาวะย้อนแย้ง & หลักปฎิบัติ.Availability: Items available for loan: Call number: 658.4092 ว848ก (1).
Open Library:
การพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

by สุพิศ ปราณีตพลกรัง [ผู้แต่ง].

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2564Availability: Items available for loan: Call number: 347.002854678 ส775ก (1).
Open Library:
การออกแบบระบบให้น้ำ ปรับปรุงใหม่ / วิทยา ตั้งก่อสกุล, นาวี จิระชีวี.

by วิทยา ตั้งก่อสกุล [ผู้เขียน] | นาวี จิระชีวี [ผู้เขียน].

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัทคีพแพค จำกัด, 2562Availability: Items available for loan: Call number: 631.7 ว586ก (1).
Open Library:
การแก้ปัญหายอดขายและส่วนครองตลาดที่ต่ำลงของรถยนต์วอลโว่ = Improve sales and increasing market share : the Volvo case / วิโรจน์ เตชะโกศล.

by วิโรจน์ เตชะโกศล [ผู้แต่ง] | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะบริหารธุรกิจ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2543Dissertation note: ภาคนิพนธ์ (บธ.ม.) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2543. Other title: Improve sales and increasing market share : the Volvo case.Availability: Items available for loan: Call number: 658.8 ว699ก (1).
คดีแรงงาน : แนวความคิดในการอธิบายความหมาย ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหา พร้อมคำพิพากษาศาลฎีกา / สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

by สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ [ผู้แต่ง].

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2562Availability: Items available for loan: Call number: 344.59301 ส259ค (1).
Open Library:
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีบริโภค (VAT, SBT, SD) / ศศิประภา ศิสศิ วรรณาการ.

by ศศิประภา ศิสศิ วรรณาการ [ผู้แต่ง.] | มหาวิทยาลัยรามคำแหง. คณะนิติศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2564Availability: Items available for loan: Call number: 336.2 ศ357ภ (1).
Open Library:
คำอธิบายกฎหมายลักษณะทรัพย์ / บัญญัติ สุชีวะ ; ปรับปรุงโดย ไพโรจน์ วายุภาพ.

by บัญญัติ สุชีวะ [ผู้แต่ง] | ไพโรจน์ วายุภาพ [ผู้ปรับปรุง].

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 19.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564Availability: Items available for loan: Call number: 346.59304 บ265ค 2564 (1).
Open Library:
คู่มือการผลิตกัญชาและกัญชงในระบบปิด = Indoor Cannabis/Hemp production handbook / ธานี ศรีวงศ์ชัย [และคนอื่น 5 คน].

by ธานี ศรีวงศ์ชัย [ผู้เขียน] | สุตเขตต์ นาคะเสถียร [ผู้เขียน] | อรวรรณ คำดี [ผู้เขียน] | อมรรัตน์ ม้ายอง [ผู้เขียน] | นฤพนธ์ น้อยประสาร [ผู้เขียน] | วีรพงษ์ วิสูตร [ผู้เขียน].

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดมิตรเกษตรการตลาดและโฆษณา, 2564Other title: คู่มือการผลิตกัญชา/กัญชงในระบบปิด | Indoor Cannabis/Hemp production handbook.Availability: Items available for loan: Call number: 633.79 ธ37ค (1).
Open Library:
คู่มือสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่าย STRONG-องค์กรพอเพียงต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 = Strong organization together against corruption / สำนักส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วมต้านทุจริต สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.

by สำนักส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วมต้านทุจริต | สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2564Other title: Strong organization together against corruption.Availability: Items available for loan: Call number: 364.1323 ส652ค (1).
ดอกเบี้ย (กฎหมายใหม่) พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2564 / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

by สุพิศ ปราณีตพลกรัง [ผู้แต่ง].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2564Availability: Items available for loan: Call number: 346.59307 ส775ด (1).
Open Library:
ทำธุรกิจแบบผู้ชนะในทุกสถานการณ์ / พงศธร ธนบดีภัทร [และคนอื่นๆ 3 คน], เขียน ; ผุสดี สิริวัชระเมตตา, เรียบเรียง.

by พงศธร ธนบดีภัทร [ผู้แต่ง.] | ศาสตรา รัตตโนภาส [ผู้แต่ง.] | อนิรุธ สืบสิงห์ [ผู้แต่ง.] | พชร ยงจิระนนท์ [ผู้แต่ง.] | ผุุสดี สิริวัชระเมตตา [ผู้เรียบเรียง.].

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ซอร์คัต อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง, 2564Availability: Items available for loan: Call number: 650.1 ท435 (1).
Open Library:
มนุษย์ สังคม และวัฒนธรรมในวรรณกรรมและภาพยนตร์ = Man, society and culture in literature and film / โอฬาร รัตนภักดี.

by โอฬาร รัตนภักดี [ผู้เขียน].

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564Other title: Man, society and culture in literature and film.Availability: Items available for loan: Call number: 809 อ988ม (1).
Open Library:
ศิลปะของการซักพยานและการแถลงการณ์ด้วยวาจา / มารุต บุนนาค.

by มารุต บุนนาค [ผู้แต่ง.].

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564Availability: Items available for loan: Call number: 347.066 ม679ศ 2564 (1).
Open Library:
หลักและคำพิพากษา : กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน คดีแพ่ง/คดีอาญา / สหรัฐ กิติ ศุภการ.

by สหรัฐ กิติ ศุภการ [ผู้แต่ง.].

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2565Other title: Legal principle and judgments.Availability: Items available for loan: Call number: 347.06 ส445ห 2565 (1).
Open Library:
องค์การและการจัดการ = Organization and management / สุภาภรณ์ เหรียญประดับ.

by สุภาภรณ์ เหรียญประดับ [ผู้เรียบเรียง].

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ผลิตตำราเรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2564Other title: Organization and management.Availability: Items available for loan: Call number: 658 ส781อ (1).
Open Library: