ทรัพยากรใหม่ประจำเดือน มีนาคม 2565

This list contains 19 titles

| Select titles to:
100 ข้อคิดจากอิฐ 1 ก้อน / กอบกาญจน์ สุริยสัตย์ วัฒนวรางกูร เขียน/ภาพประกอบ.

by กอบกาญจน์ สุริยสัตย์ วัฒนวรางกูร [ผู้เขียน/ภาพประกอบ].

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2563Other title: หนึ่งร้อยข้อคิดจากอิฐ 1 ก้อน.Availability: Items available for loan: Call number: 158.1 ก356ห (1).
Open Library:
Introduction to no.112 / ทีมผู้เขียน ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ [และคนอื่น 5 คน].

by ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ [ผู้เขียน] | ณัชปกร นามเมือง [ผู้เขียน] | อานนท์ ชวาลาวัณย์ [ผู้เขียน] | บุณยนุช มัทธุจักร [ผู้เขียน] | กฤตยา กิจกาญจน์ [ผู้เขียน] | ชนากานต์ เหล่าสารคาม [ผู้เขียน].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : iLaw, [2564?]Other title: 12 คำถามเพื่อทำความเข้าใจกฎหมายอาญา มาตรา 112.Availability: Items available for loan: Call number: 345 อ729 (1).
Open Library:
Ten years to midnight : four urgent global crises and their strategic solutions / Blair H. Sheppard.

by Sheppard, Blair H [author].

Edition: First edition.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Oakland, CA : Berrett - Koehler Publishers, 2020Availability: Items available for loan: Call number: 306.3 S549t (1).
Open Library:
กระบวนการทางวิทยาการข้อมูลโดยใช้ไพธอน = Data science process using Python / วรเศรษฐ สุวรรณิก.

by วรเศรษฐ สุวรรณิก [ผู้แต่ง].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [ไม่ปรากฎสถานที่พิมพ์] : [ไม่ปรากฎสำนักพิมพ์], 2563Other title: Data science process using Python .Availability: Items available for loan: Call number: 005.133 ว289ก (1).
กัญชา : พืชทางเลือกใหม่ ผลกระทบทางเศรษฐกิจและความคุ้มค่าในการลงทุน / รวิสสาข์ สุชาโต, ณัฐพล พจนาประเสริฐ, อัจฉรา ปทุมนากุล.

by รวิสสาข์ สุชาโต [ผู้เขียน] | ณัฐพล พจนาประเสริฐ [ผู้เขียน] | อัจฉรา ปทุมนากุล [ผู้เขียน] | สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2564Availability: Items available for loan: Call number: 633.79 ร223ก (1).
Open Library:
การปฏิบัติงานบ้าน = Housekeeping operations / พรนภา ธนโพธิวิรัตน์.

by พรนภา ธนโพธิวิรัตน์ [ผู้แต่ง].

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564Other title: การปฏิบัติงานแม่บ้าน | Housekeeping operations.Availability: Items available for loan: Call number: 647.94 พ254ก (1).
Open Library:
การประเมินผลกระทบจากงานวิจัยและพัฒนา : หลักการเบื้องต้นและแนวปฎิบัติ = Evaluating research and development impacts : basic principles and practices / กัมปนาท วิจิตรศรีกมล.

by กัมปนาท วิจิตรศรีกมล [ผู้แต่ง].

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันคลังสมองของชาติ, 2564Other title: Evaluating research and development impacts : basic principles and practices.Availability: UTCC (1) : Checked out (1).
Open Library:
การวิเคราะห์การลงทุนในกองทุนรวม / ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2564Availability: Items available for loan: Call number: 332.6327 ต31ก (2).
Open Library:
การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารทุน / ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2564Availability: Items available for loan: Call number: 332.6322 ต31ก (2).
Open Library:
การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารหนี้ / ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2564Availability: Items available for loan: Call number: 332.6323 ต31ก (2).
Open Library:
การวิเคราะห์งบการเงิน / ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2564Availability: Items available for loan: Call number: 657.3 ต31ก (2).
Open Library:
การแปลความมาตรฐานการายงานทางการเงินสำหรับเตรียมสอบ CPA ประจำปี พ.ศ.2564 วิชาการบัญชี 1 = 2021 TFRS interpretations for CPA exam preparation : accounting 1 / สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ.

by สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ [ผู้แต่ง].

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ปทุมธานี : เอ็นโฟร์ โปรพริ้น, 2563Other title: 2021 TFRS interpretations for CPA exam preparation : accounting 1.Availability: Items available for loan: Call number: 657.076 ส259ก (1).
คู่มือกลยุทธ์ด้านลูกค้า = Customer strategy handbook / มยุขพันธุ์ ไชยมั่นคง, ชัยพงษ์ พงษ์พานิช.

by มยุขพันธุ์ ไชยมั่นคง [ผู้แต่ง] | ชัยพงษ์ พงษ์พานิช.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : ภาพพิมพ์, 2564Other title: Customer strategy handbook .Availability: Items available for loan: Call number: 658.812 ม276ค (1).
Open Library:
ตามรอยเมธีพุทธทาส / พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม อินฺทปญโญ) ; รวบรวมและเรียบเรียงโดย สงวนศรี ตรีเทพประติมา และสนม นิลวรรณ.

by พุทธทาสภิกขุ, 2449-2536 [ผู้แต่ง] | สงวนศรี ตรีเทพประติมา | สนม นิลวรรณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2560Availability: Items available for loan: Call number: 294.30922 พ831ต (2).
Open Library:
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) กับจุดเปลี่ยนของสงครามในอนาคต : เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี (Case study) / ธำรงชัย หนุนภักดี, ศิวลีย์ สิริโรจน์บริรักษ์.

by ธำรงชัย หนุนภักดี [ผู้แต่ง] | ศิวลีย์ สิริโรจน์บริรักษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, 2563Other title: เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี (Case study) เรื่อง ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) กับจุดเปลี่ยนของสงครามในอนาคต .Availability: Items available for loan: Call number: 006.30285355 ธ52ป (1).
พระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ 10 รัชกาล ฉบับการ์ตูน / สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ; บรรณาธิการโดย เบญจมาส แพทอง, จุฑาทิพย์ โคตรประทุม, ศุกลรัตน์ ธาราศักดิ์.

by กระทรวงวัฒนธรรม. สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม | เบญจมาส แพทอง [บรรณาธิการ] | จุฑาทิพย์ โคตรประทุม [บรรณาธิการ] | ศุกลรัตน์ ธาราศักดิ์ [บรรณาธิการ].

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2564Availability: Items available for loan: Call number: 923.1593 ก199พ (1).
Open Library:
เกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์การลงทุน / ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2564Availability: Items available for loan: Call number: 332.6 ต31ก (2).
Open Library:
เทศกาล ประเพณี และการแสดงศิลปวัฒนธรรม / สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม.

by กระทรวงวัฒนธรรม. สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2564Availability: Items available for loan: Call number: 390.09593 ก199ท (1).
Open Library:
ไวยากรณ์ฝรั่งเศสเบื้องต้น / ศุภวรรณ ชัยเชียงเอม.

by ศุภวรรณ ชัยเชียงเอม [ผู้แต่ง].

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์งาม, 2560Availability: Items available for loan: Call number: 445 ศ793ว (1).
Open Library: