ทรัพยากรใหม่ประจำเดือน ตุลาคม 2564

This list contains 24 titles

| Select titles to:
Puppet theatre / Maija Baric ; illustrated by Kristiina Louhi.

by Baric, Maija [author.] | Louhi, Kristiina [illustrator.].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Gloucestershire : Hawthorn Press, 2007Availability: Items available for loan: Call number: 791.53 B252p (1).
กฎหมายรับขนทางถนนระหว่างประเทศ / ไผทชิต เอกจริยกร.

by ไผทชิต เอกจริยกร [ผู้แต่ง].

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 (แก้ไขเพิ่มเติม)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563Availability: Items available for loan: Call number: 343.093 ผ98ก 2563 (1).
Open Library:
กฎหมายสิ่งแวดล้อม / อำนาจ วงศ์บัณฑิต.

by อำนาจ วงศ์บัณฑิต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562Availability: Items available for loan: Call number: 344.593046 อ679ก 2562 (1).
Open Library:
การดูแลผู้สูงอายุ : สถานการณ์และคุณภาพชีวิต / สุภาภรณ์ สุดหนองบัว.

by สุภาภรณ์ สุดหนองบัว [ผู้แต่ง].

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564Availability: Items available for loan: Call number: 613.0438 ส781ก (1).
Open Library:
การดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมที่บ้าน : บทบาทของพยาบาล = Long-term care for older adults living with dementia at home : nurses' roles / พัชรี คมจักรพันธุ์.

by พัชรี คมจักรพันธุ์ [ผู้แต่ง.].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction กรุงเทพฯ : สหมิตรพัฒนาการพิมพ์ (1992), 2563Other title: Long-term care for older adults living with dementia at home : nurses' roles.Availability: Items available for reference: In CatalogingCall number: 616.831 พ543ก (1). :
Open Library:
การบัญชีต้นทุน = Cost accounting / มนวิกา ผดุงสิทธิ์.

by มนวิกา ผดุงสิทธิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2562Other title: Cost accounting.Availability: Items available for loan: Call number: 657.42 ม223ก 2562 (1).
Open Library:
การบูรณาการดูแลด้านสุขภาพและสังคมเพื่อส่งเสริมการมีอายุยืน = Integrated health and social care to promote longevity / วีรศักดิ์ เมืองไพศาล, บรรณาธิการ.

by วีรศักดิ์ เมืองไพศาล [บรรณาธิการ.].

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย, 2563Other title: การบูรณาการด้านสุขภาพและสังคมเพื่อการมีอายุยืน | Integrated health and social care to promote longevity | Integrated health and social care for longevity.Availability: Items available for loan: Call number: 613.0438 ก465 (1).
Open Library:
การพยาบาลผู้ป่วยโรคจิตเภท บทบาทและกระบวนการ / ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์.

by ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์ [ผู้แต่ง.] | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะแพทยศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : ดีไซน์ปริ้นท์ มีเดีย, 2563Availability: Items available for loan: Call number: 610.7368 ผ12ก 2563 (1).
Open Library:
การพยาบาลผู้สูงอายุ : ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางในการดูแล = Gerontological nursing : common problems and caring guideline / ศิริพันธุ์ สาสัตย์.

by ศิริพันธุ์ สาสัตย์ [ผู้แต่ง.] | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4 (ฉบับปรับปรุง)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563Other title: Gerontological nursing : common problems and caring guideline.Availability: Items available for loan: Call number: 618.970231 ศ615ก 2563 (1).
Open Library:
ทำความเข้าใจมิติความขัดแย้งและสันติภาพจังหวัดชายแดนใต้ /ปาตานี / คณะผู้เขียน อันเดอร์ส แองวัลล์ [และคนอื่น ๆ 3 คน]

by แองวัลล์, อันเดอร์ส | ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี | เอ็มม่า พจน์ชพรกุล.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ความร่วมมือทรัพยากรสันติภาพ, 2563Availability: Items available for loan: Call number: 303.6 ท424 (1).
Open Library:
นิติธรรมพระทรงธรรม / คณะผู้จัดทำ ธนพร เตชฤทธิพิทักษ์, บวรลักษณ์ ทองมาก, ปกระพี จินดาอินทร์.

by ธนพร เตชฤทธิพิทักษ์ | บวรลักษณ์ ทองมาก | ปกระพี จินดาอินทร์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย, 2560Availability: Items available for loan: Call number: 923.15963 ภ82น (1).
Open Library:
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา : ฉบับกายวิภาค : พระธรรมนุญศาลยุติธรรม, พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวง และวิธ๊พิจารณาความอาญาในศาลแขวงฯ = The criminal procedure code : anatomy edition : the charter of the courts of justice, the act on the establishment of kwaeng court and kwaeng court criminal procedure / ธิติพล ศรีประทักษ์.

by ธิติพล ศรีประทักษ์ [ผู้แต่ง.].

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] บริษัทโรงพิมพ์เดือนตุลา 2562Other title: Criminal procedure code : anatomy edition : the charter of the courts of justice, the act on the establishment of Kwaeng court and Kwaeng court criminal procedure.Availability: Items available for loan: Call number: 345.59305 ธ59ป 2562 (1).
Open Library:
ประมวลกฎหมายอาญา : ฉบับกายวิภาค = The criminal code : anatomy edition / ธิติพล ศรีประทักษ์.

by ธิติพล ศรีประทักษ์ [ผู้แต่ง.].

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัทโรงพิมพ์เดือนตุลา, 2563Other title: Criminal code : anatomy edition.Availability: Items available for loan: Call number: 345.593 ธ59ป 2563 (1).
Open Library:
ผู้หญิงกับกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้ / ดวงฤทัย บูรณเจริญกิจ.

by ดวงฤทัย บูรณเจริญกิจ [ผู้แต่ง].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ความร่วมมือทรัพยากรสันติภาพ สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (CSCD), 2561Availability: Items available for loan: Call number: 303.69 ด17ผ (1).
Open Library:
มือใหม่สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ = Beginner caregiver for elderly care / ฐานุพงศ์ ศุภเลิศวรวิชญ์, บรรณาธิการ.

by ฐานุพงศ์ ศุภเลิศวรวิชญ์ [บรรณาธิการ.].

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : AAA service, 2564Other title: Beginner caregiver for elderly care.Availability: Items available for loan: Call number: 613.0438 ม759 2564 (1).
Open Library:
รู้ทันรายงานทางการเงินและเข้าถึงรายงานของผู้สอบบัญชี / สมพงษ์ พรอุปถัมภ์.

by สมพงษ์ พรอุปถัมภ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561Availability: Items available for loan: Call number: 657.3 ส242ร 2561 (1).
Open Library:
ฤาษีดัดตน นวดแผนไทย ตำรับวัดโพธิ์ / พราหมณ์ บูรพา, เรียบเรียง.

by พราหมณ์ บูรพา [ผู้เรียบเรียง.].

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์, 2563Availability: Items available for loan: Call number: 615.82 พ448ฤ 2563 (1).
Open Library:
ศึกชิงพระคลังข้างที่ 2475 / ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์.

by ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ [ผู้แต่ง.].

Edition: พิมพ์ครั้งที่สอง.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2564Other title: ศึกชิงพระคลังข้างที่ 2475 : จากปล้นพระราชทรัพย์ ถึงคดีสวรรคต ร.8.Availability: Items available for loan: Call number: 959.3 ป627ศ 2564 (1).
Open Library:
สุริยัน กัญชา : อัมฤตย์โอสถแห่งความหวัง / ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์.

by ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ [ผู้แต่ง.].

Edition: พิมพ์ครั้งที่สอง.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2562Other title: Suriyan Ganja.Availability: Items available for loan: Call number: 615.7827 ป627ส 2562 (1).
Open Library:
หมอแล็บ...ความเชื่อผิด ๆ ชิดซ้าย เรื่องหลอกลวงชิดขวา / ภาคภูมิ เดชหัสดิน.

by ภาคภูมิ เดชหัสดิน [ผู้แต่ง.].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ทูแชร์, 2563Availability: Items available for loan: Call number: 613 ภ32ห (1).
Open Library:
อาชญากรรมทางธุรกิจ = Business crime : เอกสารการสอนชุดวิชา / สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2563Other title: เอกสารการสอนชุดวิชา อาชญากรรมทางธุรกิจ | Business crime | แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชา อาชญากรรมทางธุรกิจ.Availability: Items available for loan: Call number: 345.5930268 ม387อ (3).
เขากินคีโต...กันอย่างไร = Ketogenic diet / ธวัชชัย ลักเซ้ง.

by ธวัชชัย ลักเซ้ง [ผู้แต่ง.].

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่่ง, 2563Other title: Ketogenic diet.Availability: Items available for loan: Call number: 613.2833 ธ29ข (1).
Open Library:
เรื่องเล่าจากประสบการณ์ของภาคประชาสังคมในภาคเหนือของประเทศไทย : กลุ่มรักษ์เชียงของ จังหวัดเชียงราย กลุ่มเครือข่ายปฏิรูปที่ดิน จังหวัดลำพูน กลุ่มเครือข่ายสิทธิผู้ป่วยแม่เมาะ จังหวัดลำปาง / บรรณาธิการโดย ศิริพร วัชชวัลคุ.

by ศิริพร วัชชวัลคุ [บรรณาธิการ].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ประสานงานโครงการวิจัยเชิงนโยบาย, 2564Availability: Items available for loan: Call number: 303.484 ร833 (1).
Open Library:
เวทมนตร์ดูแลผู้สูงวัย ช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม / Haseko Senior Holding, เขียน ; จิตรลดา มีเสมา, แปล.

by โฮลดิงส์, ฮะเซะโก ซีเนียร์ [ผู้แต่ง.] | Holdings, Haseko Senior, author | จิตรลดา มีเสมา, ผู้แปล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Thai Original language: Japanese Publisher: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2563Availability: Items available for loan: Call number: 616.831 ฮ93ว (1).
Open Library: