ทรัพยากรใหม่ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

This list contains 36 titles

| Select titles to:
Advances in business and management forecasting. Vol. 9 / edited by Kenneth D. Lawrence, Ronald K. Klimberg.

by Lawrence, Kenneth D [editor] | Klimberg, Ronald K [editor].

Material type: Text Text; Format: available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: Bingley, U.K. : Emerald, 2013Online access: eBook-Emerald Availability: UTCC (1) :
Open Library:
Advances in financial economics. Vol. 16 / edited by Stephen P. Ferris, John Kose.

by Ferris, Stephen P [editor] | Kose, John [editor].

Material type: Text Text; Format: available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: Bingley, U.K. : Emerald, 2013Online access: eBook-Emerald Availability: UTCC (1) :
Open Library:
Advances in group processes. Vol. 30 / edited by Shane R. Thye, Edward J. Lawler.

by Thye, Shane R [editor] | Lawler, Edward J [editor].

Material type: Text Text; Format: available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: Bingley, U.K. : Emerald, 2013Online access: eBook-Emerald Availability: UTCC (1) :
Open Library:
Configurational theory and methods in organizational research / edited by Peer C. Fiss, Bart Cambré, Axel Marx.

by Fiss, Peer C [editor.] | Cambre, Bart [editor.] | Marx, Axel [editor].

Material type: Text Text; Format: available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: Bingley : Emerald, 2013Online access: eBook-Emerald Availability: UTCC (1) :
Open Library:
Different paths to curbing corruption [electronic resource] / edited by Jon S.T. Quah.

by Quah, Jon S. T.

Material type: Text Text; Format: available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: Bingley, U.K. : Emerald, 2013Online access: eBook-Emerald Availability: UTCC (1) :
Open Library:
Experiments in financial economics / edited by Sean M. Collins, R. Mark Isaac, Douglas A. Norton.

by Collins, Sean M [editor] | Isaac, R. Mark (Robert Mark), 1954- [editor] | Norton, Douglas A, 1984- [editor].

Material type: Text Text; Format: available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: Bingley, U.K. : Emerald, 2013Online access: eBook-Emerald Availability: UTCC (1) :
Open Library:
Individual sources, dynamics, and expressions of emotion [electronic resource] / edited by Wilfred J. Zerbe, Neal M. Ashkanasy, Charmine E.J. Härtel.

by Zerbe, W. J | Ashkanasy, Neal M, 1945- | Härtel, Charmine E. J, 1959-.

Material type: Text Text; Format: available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: Bingley, U.K. : Emerald, 2013Online access: eBook-Emerald Availability: UTCC (1) :
Open Library:
International financial markets / edited by Hung-gay Fung, Yiuman Tse.

by Fung, Hung-Gay [editor] | Tse, Yiuman [editor].

Material type: Text Text; Format: available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: Bingley, U.K. : Emerald, 2013Online access: eBook-Emerald Availability: UTCC (1) :
Open Library:
Labor market issues in China / edited by Corrado Giulietti, Konstantinos Tatsiramos, Klaus F. Zimmermann.

by Giulietti, Corrado [editor.] | Tatsiramos, Konstantinos [editor.] | Zimmermann, Klaus F [editor].

Material type: Text Text; Format: available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: Bingley : Emerald, 2013Online access: eBook-Emerald Availability: UTCC (1) :
Open Library:
Moral saints and moral exemplars / edited by Michael Schwartz, Howard Harris.

by Schwartz, Michael | Harris, Howard.

Material type: Text Text; Format: available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: Bingley, U.K. : Emerald, 2013Online access: eBook-Emerald Availability: UTCC (1) :
Open Library:
New technology-based firms in the new millennium. Vol. 10 edited by Ray Oakey [and three others]

by Oakey, R. P. (Raymond P.) | During, W. E | Kauser, Saleema.

Material type: Text Text; Format: available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: Bingley, U.K. : Emerald, 2013Online access: eBook-Emerald Availability: UTCC (1) :
Open Library:
Nontariff measures with market imperfections trade and welfare implications / edited by John C. Beghin.

by Beghin, John C. (John Christopher), 1954-.

Material type: Text Text; Format: available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: Bingley, U.K. : Emerald, 2013Online access: eBook-Emerald Availability: UTCC (1) :
Open Library:
Organizational generativity : the appreciative inquiry summit and a scholarship of transformation / edited by David L. Cooperrider ... [et al.]

by Cooperrider, David L [editor.] | Zandee, Danielle P [editor.] | Godwin, Lindsey N [editor.] | Avital, Michel [editor.] | Boland, Brodie [editor].

Material type: Text Text; Format: available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: Bingley : Emerald, 2013Online access: eBook-Emerald Availability: UTCC (1) :
Open Library:
การบริการและแนวทางการพัฒนาที่พักนักท่องเที่ยวเชิงกีฬาในยุค 4.O = [บทความ - Fulltext Available] Service and development guidelines for 4.0 sport tourist accommodation / พณิชา จิระสัญญาณสกุล.

by พณิชา จิระสัญญาณสกุล.

Source: วารสารวิทยาลัยดุสิตธานีMaterial type: Article Article; Format: print Publisher: 2562Other title: Service and development guidelines for 4.0 sport tourist accommodation.Online access: เอกสารฉบับเต็ม (fulltext) Availability: UTCC (1) :
การประเมินความเสี่ยงเรื่องการทุจริตในกระบวนการบริหารสินค้าคงเหลือของบริษัทนอร์ทอีสรับเบอร์จำกัด (มหาชน) / ณัฏฐณิชา ดีชื่น.

by ณัฏฐณิชา ดีชื่น [ผู้แต่ง] | พรสิริ ปุณเกษม [ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาการตรวจสอบภายใน.

Material type: Text Text; Format: electronic available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: 2562Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าอิสระ (วท.ม. (การตรวจสอบภายใน)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2562. Online access: Full-Text Availability: UTCC (1) :
การประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในของสถานศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น / ธนเกียรติ นาถะพินธุ.

by ธนเกียรติ นาถะพินธุ [ผู้แต่ง] | ศิริพรรณ เขื่อนข่ายแก้ว [ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาการตรวจสอบภายใน.

Material type: Text Text; Format: electronic available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: 2562Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าอิสระ (วท.ม. (การตรวจสอบภายใน)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2562. Online access: Full-Text Availability: UTCC (1) :
การศึกษาความสัมพันธ์ของคะแนนการกำกับดูแลกิจการ ค่าตอบแทนกรรมการอิสระกับผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (กลุ่มอุตสาหกรรมหมวดอาหารและเครื่องดื่ม) / เมริน กล้าแท้.

by เมริน กล้าแท้ [ผู้แต่ง] | สุตาภัทร ทิพย์รังศรี [ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาการตรวจสอบภายใน.

Material type: Text Text; Format: electronic available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: 2562Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าอิสระ (วท.ม. (การตรวจสอบภายใน)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2562. Online access: Full-Text Availability: UTCC (1) :
การศึกษาประสิทธิผลงานตรวจสอบภายในของบริษัทซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / สุธิรา บัวเทศ.

by สุธิรา บัวเทศ [ผู้แต่ง] | พรสิริ ปุณเกษม [ที่ปรึกษา].

Material type: Text Text; Format: electronic available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: 2562Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าอิสระ (วท.ม. ((การตรวจสอบภายใน)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2562. Online access: Full-Text Availability: UTCC (1) :
การศึกษาระบบการควบคุมภายในด้านการบริหารคลังสินค้ากรณีศึกษา : บริษัท XYZ จำกัด (มหาชน) / วลิลศิริ อำมะระ.

by วลิลศิริ อำมะระ [ผู้แต่ง] | ปิยรัตน์ ดอกกุหลาบ [ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาการบัญชี.

Material type: Text Text; Format: electronic available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: 2562Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าอิสระ (บช.ม. (การบัญชี)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2562. Online access: Full-Text Availability: UTCC (1) :
การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดด้านการควบคุมภายในของ COSO และระบบการควบคุมภายในบริษัท ABC จำกัด / ปริญญา บุญอรุณรักษา.

by ปริญญา บุญอรุณรักษา [ผู้แต่ง] | ปิยรัตน์ ดอกกุหลาบ [ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาการบัญชี.

Material type: Text Text; Format: electronic available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: 2562Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าอิสระ (บช.ม. (การบัญชี)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2562. Online access: Full-Text Availability: UTCC (1) :
ความคิดเห็นที่มีต่อการตรวจสอบภายในในมุมมองของผู้รับการตรวจธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) / วันวิสาข์ ประเสริฐไชยกุล.

by วันวิสาข์ ประเสริฐไชยกุล [ผู้แต่ง] | ศิริพรรณ เขื่อนข่ายแก้ว [ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาการตรวจสอบภายใน.

Material type: Text Text; Format: electronic available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: 2562Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าอิสระ (วท.ม. (การตรวจสอบภายใน)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2562. Online access: Full-Text Availability: UTCC (1) :
ความสัมพันธ์ของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษัทที่ประกอบธุรกิจศูนย์การค้า / สิราวิชญ์ ยะมัง.

by สิราวิชญ์ ยะมัง [ผู้แต่ง] | พรสิริ ปุณเกษม [ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาการตรวจสอบภายใน.

Material type: Text Text; Format: electronic available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: 2562Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าอิสระ (วท.ม. (การตรวจสอบภายใน)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2562. Online access: Full-Text Availability: UTCC (1) :
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์กรกับประสิทธิผลการตรวจสอบภายในของธุรกิจโรงแรม / อิศราภรณ์ นิลสว่าง.

by อิศราภรณ์ นิลสว่าง [ผู้แต่ง] | พรสิริ ปุณเกษม [ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาการตรวจสอบภายใน.

Material type: Text Text; Format: electronic available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: 2562Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าอิสระ (วท.ม. (การตรวจสอบภายใน)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2562. Online access: Full-Text Availability: UTCC (1) :
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะผู้นำและวัฒนธรรมความปลอดภัยของพนักงานโรงซ่อมอากาศยาน / ปัณฑ์ชนิต โมฬี.

by ปัณฑ์ชนิต โมฬี [ผู้แต่ง] | ศิริพรรณ เขื่อนข่ายแก้ว [ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาการตรวจสอบภายใน.

Material type: Text Text; Format: electronic available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: 2562Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าอิสระ (วท.ม. (การตรวจสอบภายใน)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2562. Online access: Full-Text Availability: UTCC (1) :
ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยข้อมูลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมกับผลการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ดวงหทัย ต่อชีพ.

by ดวงหทัย ต่อชีพ [ผู้แต่ง] | ษิรินุช นิ่มตระกูล [ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาการบัญชี.

Material type: Text Text; Format: electronic available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: 2562Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าอิสระ (บช.ม. (การบัญชี)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2562. Online access: Full-Text Availability: UTCC (1) :
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการบริหารและประสิทธิผลการควบคุมภายในของบริษัทผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนโดยผู้ลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น / ลลิตา ธรรมโชติ.

by ลลิตา ธรรมโชติ [ผู้แต่ง] | สุตาภัทร ทิพย์รังศรี [ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาการตรวจสอบภายใน.

Material type: Text Text; Format: electronic available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: 2562Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าอิสระ (วท.ม. (การตรวจสอบภายใน)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2562. Online access: Full-Text Availability: UTCC (1) :
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการประเมินประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน บริษัทนอร์ทอีสรับเบอร์ จำกัด (มหาชน) / ภัทราพร เจษฎาพัฒนพงศ์.

by ภัทราพร เจษฎาพัฒนพงศ์ [ผู้แต่ง] | ศิริพรรณ เขื่อนข่ายแก้ว [ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาการตรวจสอบภายใน.

Material type: Text Text; Format: electronic available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: 2562Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าอิสระ (วท.ม. (การตรวจสอบภายใน) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2562. Online access: Full-Text Availability: UTCC (1) :
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเสี่ยงกับระยะเวลาที่ผู้สอบบัญชีใช้ในการออกรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = The Relationship between risk levels and audit report lag of listed companies in Thailand / พจนาถ ตะละศักดิ์.

by พจนาถ ตะละศักดิ์ [ผู้แต่ง] | วศินี ธรรมศิริ [ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาการบัญชี.

Material type: Text Text; Format: electronic available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: 2562Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าอิสระ (บช.ม. (การบัญชี)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2562. Other title: Relationship between risk levels and audit report lag of listed companies in Thailand.Online access: Full-Text Availability: UTCC (1) :
ความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนการถือครองหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่กับผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) = The Relationship between ownership concentration and firm performance of listed companies in The Stock Exchange of Thailand (SET) and listed companies in Market for Alternative Investment (MAI) / จินตนา วสุนธรากุล.

by จินตนา วสุนธรากุล [ผู้แต่ง] | วศินี ธรรมศิริ [ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาการบัญชี.

Material type: Text Text; Format: electronic available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: 2562Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าอิสระ (บช.ม. (การบัญชี)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2562. Other title: Relationship between ownership concentration and firm performance of listed companies in The Stock Exchange of Thailand (SET) and listed companies in Market for Alternative Investment (MAI).Online access: Full-Text Availability: UTCC (1) :
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับราคาหุ้นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมบริการหมวดขนส่งและโลจิสติกส์ / วรุตม์ สุทธิพุฒ.

by วรุตม์ สุทธิพุฒ [ผู้แต่ง] | ษิรินุช นิ่มตระกูล [ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาการบัญชี.

Material type: Text Text; Format: electronic available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: 2562Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าอิสระ (บช.ม. (การบัญชี)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2562. Online access: Full-Text Availability: UTCC (1) :
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับอัตราผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI) กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร / ภาณุพงศ์ ตรีสกุลพงษ์.

by ภาณุพงศ์ ตรีสกุลพงษ์ [ผู้แต่ง] | จตุร์วิทย์ เขียวชะอุ่ม [ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาการบัญชี.

Material type: Text Text; Format: electronic available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: 2562Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าอิสระ (บช.ม. (การบัญชี)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2562. Online access: Full-Text Availability: UTCC (1) :
ค่าตอบแทนคณะกรรมการและการกำกับดูแลกิจการกับผลการดำเนินงานของบริษัทในหมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ณัฐริกา อนุเวช.

by ณัฐริกา อนุเวช [ผู้แต่ง] | อรฤดี ศรีธราพิพัฒน์ [ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาการบัญชี.

Material type: Text Text; Format: electronic available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: 2562Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าอิสระ (บช.ม. (การบัญชี)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2562. Online access: Full-Text Availability: UTCC (1) :
ปัจจัยการกำกับดูแลที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) / กนกวรรณ ชินสถิต.

by กนกวรรณ ชินสถิต [ผู้แต่ง] | สันนุดี เสลารัตน์ [ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาการบัญชี.

Material type: Text Text; Format: electronic available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: 2562Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าอิสระ (บช.ม. (การบัญชี)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2562. Online access: Full-Text Availability: UTCC (1) :
ปัจจัยด้านการบริหารกับประสิทธิผลการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร / วาเรนทร์ ซุ่ยฮะ.

by วาเรนทร์ ซุ่ยฮะ [ผู้แต่ง] | สุตาภัทร ทิพย์รังศรี [ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาการตรวจสอบภายใน.

Material type: Text Text; Format: electronic available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: 2562Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าอิสระ (วท.ม. (การตรวจสอบภายใน)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2562. Online access: Full-Text Availability: UTCC (1) :
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของบริษัทกรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) / ธานี บุญวัฒนศิริ.

by ธานี บุญวัฒนศิริ [ผู้แต่ง] | พรสิริ ปุณเกษม [ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาการตรวจสอบภายใน.

Material type: Text Text; Format: electronic available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: 2562Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าอิสระ (วท.ม. (การตรวจสอบภายใน)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2562. Online access: Full-Text Availability: UTCC (1) :
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการตรวจสอบภายในของบริษัทนอร์ทอีสรับเบอร์จำกัด (มหาชน) / ธัชพล วังสุวรรณ.

by ธัชพล วังสุวรรณ [ผู้แต่ง] | สุตาภัทร ทิพย์รังศรี [ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาการตรวจสอบภายใน.

Material type: Text Text; Format: electronic available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: 2562Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าอิสระ (วท.ม. (การตรวจสอบภายใน)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2562. Online access: Full-Text Availability: UTCC (1) :