University of the Thai Chamber of Commerce Library

Refine your search

Your search returned 54 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1.
2.
ท่านพร้อมหรือยังที่จะเข้าสู่ AEC. (ตอนที่ 1) / สุดารัตน์ เลิศวิทยาพนธ์. [บทความ]

by สุดารัตน์ เลิศวิทยาพนธ์.

Source: ผู้ส่งออก Publisher: 2555Availability: No items available :

3.
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) : ผลกระทบต่อกฎหมาย / ชาติชาย เชษฐสุมน.

by ชาติชาย เชษฐสุมน.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555Availability: Items available for loan: Call number: 341.2473 ช518ป (1).

Open Library:
4.
ก้าวใหม่ประเทศไทย ภายใต้ AEC & 7 แนวคิดกูรูเศรษฐกิจไทย / อภิชาติ ศรีสอาด และพัชรี สำโรงเย็น.

by อภิชาติ ศรีสอาด | พัชรี สำโรงเย็น.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: สมุทรสาคร : นาคา อินเตอร์มีเดีย, 2556Online access: Full-Text Availability: Items available for loan: Call number: 337.159 อ243ก (1).

Open Library:
5.
กว่าจะมาเป็นประชาคมอาเซียน = ASEAN's arduous journey / ฐากูร พานิช.

by ฐากูร พานิช [ผู้แต่ง].

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, 2564Other title: ASEAN's arduous journey .Availability: Items available for reference: In CatalogingCall number: 341.2473 ฐ31ก (1). :

Open Library:
6.
รอบรู้ 360 องศากับ AEC / กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ. [บทความ]

by กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.

Source: ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม Publisher: 2556Availability: No items available :

7.
ประชาคมอาเซียน (ASEAN community) : ผลกระทบต่อกฎหมายไทย / ชาติชาย เชษฐสุมน.

by ชาติชาย เชษฐสุมน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2557Other title: ASEAN community | ประชาคมอาเซียน : ผลกระทบต่อกฎหมาย.Online access: Full-Text | สารบัญ (Contents) Availability: Items available for loan: Call number: 341.2473 ช518ป 2557 (1).

Open Library:
8.
อาเซียน รู้ไว้ ได้เปรียบแน่ / สุรินทร์ พิศสุวรรณ ; สุกัญญา มกราวุธ, เรียบเรียง.

by สุรินทร์ พิศสุวรรณ | สุำกัญญา มกราวุธ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง, 2555Availability: Items available for loan: Call number: 337.159 ส799อ (1).

Open Library:
9.
รอบรู้ชวนคิด ปริศนาประชาคมอาเซียน / นพดล สังข์ทอง.

by นพดล สังข์ทอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2556. Availability: Items available for loan: Call number: 337.159 น168ร (1).

Open Library:
10.
รู้จักประชาคมอาเซียน / วิทย์ บัณฑิตกุล.

by วิทย์ บัณฑิตกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2555Availability: Items available for loan: Call number: 337.159 ว585ร 2555 (2).

Open Library:
12.
เศรษฐกิจอาเซียน = the Asean economic / วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร.

by วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2556Other title: The Asean economic.Availability: Items available for loan: Call number: 337.159 ว567ศ (1).

Open Library:
13.
Our ASEAN รู้จักอาเซียน เข้าใจอาเซียน / ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ ; กองบรรณาธิการ บุษบา บุษยะกนิษฐ ... [และคนอื่น ๆ].

by กรมประชาสัมพันธ์. สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ. ส่วนอาเซียน | บุษบา บุษยะกนิษฐ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์, 2558Other title: รู้จักอาเซียน เข้าใจอาเซียน.Online access: Full-Text | สารบัญ Availability: Items available for loan: Call number: 337.159 ก167อ (2).

14.
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย / วิทย์ บัณฑิตกุล.

by วิทย์ บัณฑิตกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2555Other title: อินโดนีเซีย.Online access: สารบัญ (Contents) Availability: Items available for loan: Call number: 959.8 ว585ส (1).

Open Library:
15.
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ / คัทลียา เหลี่ยมดี.

by คัทลียา เหลี่ยมดี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2555Other title: เมียนมาร์.Online access: สารบัญ (Contents) Availability: Items available for loan: Call number: 959.1 ค28ส (1).

Open Library:
16.
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ / วิทย์ บัณฑิตกุล.

by วิทย์ บัณฑิตกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2555Other title: ฟิลิปปินส์.Online access: สารบัญ (Contents) Availability: Items available for loan: Call number: 959.9 ว585ส (1).

Open Library:
17.
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม / วิทย์ บัณฑิตกุล.

by วิทย์ บัณฑิตกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2555Other title: เวียดนาม.Online access: สารบัญ (Contents) Availability: Items available for loan: Call number: 959.7 ว585ส (1).

Open Library:
18.
สาธารณรัฐประชาธิปไตรประชาชนลาว / วิทย์ บัณฑิตกุล.

by วิทย์ บัณฑิตกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2555Other title: ลาว.Online access: สารบัญ (Contents) Availability: Items available for loan: Call number: 959.4 ว585ส (1).

Open Library:
19.
เราคืออาเซียน ประชาคมอาเซียน / พัชรา โพธิ์กลาง.

by พัชรา โพธิ์กลาง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2555Availability: Items available for loan: Call number: 337.159 พ541ร 2555 (1).

Open Library:
20.
ปัจจัยท้าทายความเป็นประชาคมอาเซีย = ASEAN community faces daunting challenges / เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ [บทความ]

by เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์.

Source: อาเซียน โฟกัสMaterial type: Text Text; Format: print Publisher: 2559Other title: ASEAN community faces daunting challenges.Online access: เอกสารฉบับเต็ม (fulltext) Availability: No items available :

21.
วิวิธอาเซียน = Vivid ASEAN / นักเขียน : ฮ.ศุภวุฒิ จันทสาโร, วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง.

by ฮ.ศุภวุฒิ จันทสาโร [ผู้เขียน] | วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง [ผู้เขียน].

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม, 2562Other title: Vivid ASEAN | อาเซียน | ASEAN.Availability: Items available for loan: Call number: 390.0959 ฮ11ว 2562 (1).

Open Library:
22.
ปฏิรูปประเทศไทยในบริบทประชาคมอาเซียน : TU ASEAN Week 2014 วันที่ 4-8 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต / ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; บรรณาธิการโดย ประภัสสร์ เทพชาตรี.

by TU ASEAN Week 2014 "ปฏิรูปประเทศไทยในบริบทประชาคมอาเซียน" (2557 : ปทุมธานี) | ประภัสสร์ เทพชาตรี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์อาเซียนศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ปทุมธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558Online access: Full-Text Availability: Items available for loan: Call number: 337.159 ท543ป (1).

Open Library:
23.
คู่มือเรียนรู้ทุกอย่างของอาเซียน AEC ต้องรู้ ฉบับสมบูรณ์ / กองบรรณาธิการ ธิงค์ บียอนด์ จีเนียส ; บรรณาธิการโดย นักรบ พิมพ์ข่าว.

by กองบรรณาธิการ ธิงค์ บียอนด์ จีเนียส | นักรบ พิมพ์ขาว.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2558Online access: Full-Text Availability: Items available for loan: Call number: 337.159 ก348ค (1).

Open Library:
24.
ประชาคมอาเซียน / ประภัสสร์ เทพชาตรี.

by ประภัสสร์ เทพชาตรี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [ฉบับพิมพ์ซ้ำ]Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2555Availability: Items available for loan: Call number: 337.159 ป362ป 2555 (1).

Open Library:
25.
เนการาบรูไน ดารุสซาลาม / วิทย์ บัณฑิตกุล.

by วิทย์ บัณฑิตกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2555Other title: บรูไน.Online access: สารบัญ (Contents) Availability: Items available for loan: Call number: 959.55 ว585น (1).

Open Library:
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เลขที่ 126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2697-6251, 0-2697-6260 โทรสาร: 0-2697-6251 อีเมล: [email protected]