Refine your search

Your search returned 1474 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1.
สมรภูมิใหม่บนข้อมือลูกค้า / แจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ. [บทความ]

by แจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ.

Source: บิซิเนส พลัส Publisher: 2557Online access: เอกสารฉบับเต็ม (fulltext) Availability: No items available :

2.
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่โลกยุคใหม่ / สุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษ์กุล. [บทความ]

by สุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษ์กุล.

Source: ส่งเสริมการลงทุน Publisher: 2554Availability: No items available :

3.
ชี้ 5 กระแสไอทีมาแรงปี 2013 ตามติดในระยะกระชั้นชิด / ณัฐพล อภิลักโตยานันท์. [บทความ]

by ณัฐพล อภิลักโตยานันท์.

Source: ไมโครคอมพิวเตอร์ Publisher: 2556Availability: No items available :

4.
นวัตกรรมของไทย ไปถึงไหนแล้ว / วาทินี แก้วทับทิม. [บทความ]

by วาทินี แก้วทับทิม.

Source: การเงินการคลัง Publisher: 2555Availability: No items available :

5.
9 แนวโน้มสำคัญของไอซีทีไทยในปี 2558 / ทศพนธ์ นรทัศน์. [บทความ]

by ทศพนธ์ นรทัศน์.

Source: ไมโครคอมพิวเตอร์ Publisher: 2558Online access: เอกสารฉบับเต็ม (fulltext) Availability: No items available :

6.
7.
สรุปเทคโนโลยีอินเทลในปี 2012 และทิศทางตลาดและเทคโนโลยีในปี 2013 / บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) [บทความ]

by บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย).

Source: ไมโครคอมพิวเตอร์ Publisher: 2556Availability: No items available :

8.
9.
วิกฤตและโอกาสกับตลาดไอที / แจ๊ค มินทร์ อิงค์ธเนศ. [บทความ]

by แจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ.

Source: บิซิเนส พลัส Publisher: 2556Online access: เอกสารฉบับเต็ม (fulltext) Availability: No items available :

10.
IT Trend 2014 ในมุมมองผู้ดูแลระบบเครือข่าย / ปิยะ สมบุญสำราญ. [บทความ]

by ปิยะ สมบุญสำราญ.

Source: ไมโครคอมพิวเตอร์ Publisher: 2557Online access: เอกสารฉบับเต็ม (fulltext) Availability: No items available :

11.
12.
13.
วิ่งไล่ตามอนาคตไปกับ 6 นวัตกรรมว่าที่ดาวเด่นปี 2013 / ศุวิล ชมชัยยา. [บทความ]

by ศุวิล ชมชัยยา.

Source: ไมโครคอมพิวเตอร์ Publisher: 2556Availability: No items available :

14.
แนวโน้มเทคโนโลยีทีวี 2013 / วงศกร ตระกูลหิรัญผดุง. [บทความ]

by วงศกร ตระกูลหิรัญผดุง.

Source: ฟอร์ควอลิตี้ Publisher: 2556Availability: No items available :

15.
16.
10 นวัตกรรมไอที สิ่งประดิษฐ์ล้ำยุค ปี 2557 / ไข่นุ้ย.com. [บทความ]

by ไข่นุ้ย.com.

Source: อิเล็กทรอนิกส์แฮนด์บุ๊ค Publisher: 2558Online access: เอกสารฉบับเต็ม (fulltext) Availability: No items available :

17.
เทคโนโลยีสุดร้อนแรงในปี 2014 / พรชัย ลีลาพรชัย. [บทความ]

by พรชัย ลีลาพรชัย.

Source: เซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ Publisher: 2557Online access: เอกสารฉบับเต็ม (fulltext) Availability: No items available :

18.
19.
จับกระแสเทคโนโลยีปี 2011 / โชคดี เลียวพานิช. [บทความ]

by โชคดี เลียวพานิช.

Source: ไมโครคอมพิวเตอร์ Publisher: 2554Availability: No items available :

20.
ฝ่าวิกฤติ: ลดค่าใช้จ่ายโดยไม่ต้องลดคุณภาพ / บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย). [บทความ]

by บริษัท ซิสโก้ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย).

Source: ไมโครคอมพิวเตอร์ Publisher: 2555Availability: No items available :

21.
22.
23.
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในท้องถิ่น

by ศิริ ฮามสุโพธิ์.

Material type: Text Text Language: ไทย Publisher: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2536Availability: Items available for loan: Call number: 631.3 ศ586ท (2).

Open Library:
24.
การอบรมสัมมนาเรื่อง "เทคโนโลยีพื้นบ้าน"

Material type: Text Text Language: ไทย Publisher: ม.ป.ท. : ม.ป.พ., [2526]Availability: No items available :

25.
วารสารส่งเสริมเทคโนโลยี.

by สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2527Online access: เอกสารฉบับเต็ม (fulltext) Availability: Items available for loan: (1). Items available for reference: Not for loan (5).