Your search returned 2 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1.
ทำความรู้จักกับโซ่อุปทานของกล้วย เรื่องที่ไม่กล้วยเหมือนชื่อ / กฤติกา จินาชาญ. [บทความ]

by กฤติกา จินาชาญ.

Source: อินดัสเตรียลเทคโนโลยี รีวิว Publisher: 2554Availability: No items available :

2.
การใช้แป้งกล้วยทดแทนแป้งสาลีในหมั่นโถ = Using of banana flour substituted for wheat flour in steamed bun (Mantou) / จุรีลักษณ์ ปากหวาน, วนิดา ชาลีมุ้ย และสุพัตรา โพธิเศษ. [บทความ]

by จุรีลักษณ์ ปากหวาน | วนิดา ชาลีมุ้ย | สุพัตรา โพธิเศษ.

Source: อาหาร Publisher: 2553Other title: Using of banana flour substituted for wheat flour in steamed bun (Mantou).Availability: No items available :