เรื่องเล่าแรงงานไทใหญ่และมอญในเรื่องสั้นไทย : การก่อรูปชาติพันธุ์ยุครวมประชาคมอาเซียน = The narrative of Tai Yai and Mon in Thaishort stories : the taking-form of ethnic groups during ASEAN community period / ธนิกาญจน์ จินาพันธ์. [บทความ - Fulltext Available]

By: ธนิกาญจน์ จินาพันธ์Material type: ArticleArticlePublisher: 2564. Other title: Narrative of Tai Yai and Mon in Thaishort stories : the taking-form of ethnic groups during ASEAN community periodSubject(s): เรื่องสั้นไทย | เรื่องสั้น | ประชาคมอาเซียน | เรื่องเล่าแรงงานไทใหญ่ | เรื่องเล่าแรงงานมอญ | เรื่องสั้นมอญ | เรื่องเล่า | แรงงานชาติพันธุ์ | การสร้างการรับรู้ใหม่ | ยุครวมประชาคมอาเซียน | Narrative | Ethnic workers | SubjectivityOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม (fulltext) In: วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีที่ 41, ฉบับที่ 4 (ต.ค. - ธ.ค. 2564), หน้า 181-202
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: UTCC

มีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

There are no comments on this title.

to post a comment.