การศึกษาความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจและราคาหุ้น บริษัทไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) / ปภิชญาดา สาราจันทร์.

By: ปภิชญาดา สาราจันทร์ [ผู้แต่ง]Contributor(s): ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์ [ที่ปรึกษา] [ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจMaterial type: TextTextPublisher: 2563Description: Online resourceContent type: text Media type: computer Carrier type: online resourceSubject(s): บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล | ราคาหลักทรัพย์ | หุ้นและการเล่นหุ้น | ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว | ปัจจัยทางเศรษฐกิจ | ราคาหุ้นDDC classification: 332.6322 Online resources: Full-Text Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าอิสระ (ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2563. Summary: วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจต่างๆที่ส่งผลราคาหุ้นบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กับตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาคและทางการเงินรวม 5 ตัวแปร จากการใช้วิธีการทดสอบของ Pesaran et al. (2001) ไม่พบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวระหว่างตัวแปรดังกล่าว จึงทดสอบหาความสัมพันธ์ของตัวแปรเหล่านี้ด้วยวิธีการทดสอบของ Granger and Newbold (1974) และเพิ่มตัวแปรหุ่น การประกาศภาวะฉุกเฉินอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(Covid-19) พบว่า ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือนสูงสุด ปริมาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่งผลกระทบในทิศทางทางบวกต่อราคาหุ้น ในขณะที่การประกาศภาวะฉุกเฉินอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ส่งผลกระทบในทิศทางลบต่อราคาหุ้น
List(s) this item appears in: ทรัพยากรใหม่ประจำเดือน สิงหาคม 2564
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: UTCC

การศึกษาค้นคว้าอิสระ (ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2563.

วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจต่างๆที่ส่งผลราคาหุ้นบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กับตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาคและทางการเงินรวม 5 ตัวแปร จากการใช้วิธีการทดสอบของ Pesaran et al. (2001) ไม่พบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวระหว่างตัวแปรดังกล่าว จึงทดสอบหาความสัมพันธ์ของตัวแปรเหล่านี้ด้วยวิธีการทดสอบของ Granger and Newbold (1974) และเพิ่มตัวแปรหุ่น การประกาศภาวะฉุกเฉินอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(Covid-19) พบว่า ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือนสูงสุด ปริมาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่งผลกระทบในทิศทางทางบวกต่อราคาหุ้น ในขณะที่การประกาศภาวะฉุกเฉินอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ส่งผลกระทบในทิศทางลบต่อราคาหุ้น

There are no comments on this title.

to post a comment.