พัฒนาการทางกฎหมายในการกำหนดค่าเสียหายทางจิตใจ : การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายต่างประเทศที่น่าสนใจและกฎหมายไทย = Legal development in the imposition of mental injury damages : a comparative study between interesting foreign law and Thai law / วีระยุทธ บุณยบุตร. [บทความ - Fulltext Available]

By: วีระยุทธ บุณยบุตรMaterial type: ArticleArticlePublisher: 2563Other title: Legal development in the imposition of mental injury damages : a comparative study between interesting foreign law and Thai lawSubject(s): ค่าเสียหาย | ค่าสินไหมทดแทน | ความเสียหายทางจิตใจ | ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายทางจิตใจ | ค่าเสียหายทางจิตใจ | Mental injury | Compensation for psychological injury | Mental injury damagesOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม (fulltext) In: ดุลพาห ปีที่ 67, ฉบับที่ 3 (ก.ย. - ธ.ค. 2563), 123-145
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: UTCC

มีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

There are no comments on this title.

to post a comment.