“งานประเพณีทิ้งกระจาด” : พื้นที่นำเสนออัตลักษณ์ของชาวไทย้ชื้อสายจีน ตรอกเหล่าโจ๊ว จังหวัดเชียงใหม่ = “Ting-Krajad” Chinese festivals : the spatiotemporal represontation of Chinese-Thai identity in Lao Zhou alley, Chiang Mai province / ไกรวิสุทธิ์ รณขัณฑ์ทอสกุล, วีรานันท์ ดำรงสกุล. [บทความ - Fulltext Available]

By: ไกรวิสุทธิ์ รณขัณฑ์ทอสกุลContributor(s): วีรานันท์ ดำรงสกุลMaterial type: ArticleArticlePublisher: 2563Other title: Ting-Krajad Chinese festivals : the spatiotemporal represontation of Chinese/Thai identity in Lao Zhou alley, Chiang Mai provinceSubject(s): งานประเพณีทิ้งกระจาด | อัตลักษณ์เชิงซ้อน | ชาวไทยเชื้อสายจีน | ตรอกเหล่าโจ๊ว | Ting-Krajad festival | Multiple identity | Chinese Thai people | Lao Zhou alleyOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม (fulltext) In: วารสารภาษาและวัฒนธรรม ปีที่ 39, ฉบับที่ 2 (ก.ค. - ธ.ค. 2563), 46-64
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: UTCC

มีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

There are no comments on this title.

to post a comment.