คุณภาพคณะกรรมการมีผลต่อความมีเสถียรภาพกำไรในกิจการขนาดเล็ก : กรณีศึกษา บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Board characteristic quality affects earnings persistence in small firms: the case of listed companies in The Stock Exchange of Thailand / เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย, ศิลปพร ศรีจั่นเพชร และอนุวัฒน์ ภักดี. [บทความ - Fulltext Available]

By: เกรียงไกร บุญเลิศอุทัยContributor(s): ศิลปพร ศรีจั่นเพชร | อนุวัฒน์ ภักดีMaterial type: ArticleArticlePublisher: 2564Other title: Board characteristic quality affects earnings persistence in small firms: the case of listed companies in The Stock Exchange of ThailandSubject(s): กำไรของบริษัท | บริษัทมหาชน | คุณภาพคณะกรรมการ | ความมีเสถียรภาพกําไร | การกํากับดูแลกิจการ | บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | แนวคิดคุณลักษณะของคณะกรรมการOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม (fulltext) In: วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 44, ฉบับที่ 169 (ม.ค. - มี.ค. 2564), หน้า 1-24
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: UTCC

มีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

There are no comments on this title.

to post a comment.