พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้านอาหารพื้นเมืองในจังหวัดเชียงใหม่ = Behavior and marketing mix factors affecting customers' satisfaction on local restaurant services in Chiangmai / ธีรภัทร ตียาสุนทรานนท์, ศิริพงศ์ รักใหม่. [บทความ - Fulltext Available]

By: ธีรภัทร ตียาสุนทรานนท์Contributor(s): ศิริพงศ์ รักใหม่Material type: ArticleArticlePublisher: 2562Other title: Behavior and marketing mix factors affecting customers' satisfaction on local restaurant services in ChiangmaiSubject(s): ร้านอาหารพื้นเมือง -- เชียงใหม่ | ร้านอาหารพื้นเมือง -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ | ร้านอาหารพื้นเมือง | ส่วนประสมทางการตลาด | จังหวัดเชียงใหม่Online resources: เอกสารฉบับเต็ม (fulltext) In: วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี ปีที่ 13, ฉบับที่ 1 (ม.ค. - เม.ย. 2562), หน้า 302-314
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: UTCC

มีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

There are no comments on this title.

to post a comment.