ผลกระทบของประสิทธิภาพทางเทคนิค และการใช้ประโยชน์สินทรัพย์ทางการเงิน ต่อผลการดำเนินงานด้านการเงิน และมูลค่าองค์กรตามราคาตลาด ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มสถาบันการเงิน = The Impact of technical efficiency and financial asset utilization on financial performance and market values of Thai listed companies in financial sector / รัตนา ศรีนวน, พัทธนันท์ เพชรเชิดชู และศิริเดช คำสุพรหม. [บทความ - Fulltext Available]

By: รัตนา ศรีนวนContributor(s): พัทธนันท์ เพชรเชิดชู | ศิริเดช คำสุพรหมMaterial type: ArticleArticlePublisher: 2563Other title: The Impact of technical efficiency and financial asset utilization on financial performance and market values of Thai listed companies in financial sectorSubject(s): อัตราผลตอบแทน | อัตราส่วนราคาหลักทรัพย์ต่อผลตอบแทนการลงทุน | ราคาหลักทรัพย์ | การใช้ประโยชน์สินทรัพย์ทางการเงิน | ผลการดำเนินงานด้านการเงิน | มูลค่าองค์กรตามราคาตลาด | สินทรัพย์ทางการเงินOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม (fulltext) In: วารสารสุทธิปริทัศน์ ปีที่ 34, ฉบับที่ 112 (ต.ค. - ธ.ค. 2563), หน้า 199-219
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: UTCC

มีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

There are no comments on this title.

to post a comment.