ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET100 = Determinants of capital structure of listed companies in The Stock Exchange Thailand in SET 100 index / ปิยะรัตน์ โพธิ์ย้อย, พัทธนันท์ เพชรเชิดชู และศิริเดช คำสุพรหม. [บทความ - Fulltext Available]

By: ปิยะรัตน์ โพธิ์ย้อยContributor(s): พัทธนันท์ เพชรเชิดชู | ศิริเดช คำสุพรหมMaterial type: ArticleArticlePublisher: 2563Other title: Determinants of capital structure of listed companies in The Stock Exchange Thailand in SET 100 indexSubject(s): ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | ตลาดหลักทรัพย์ | บริษัทมหาชน | เงินทุน | โครงสร้างเงินทุน | หนี้สินระยะยาว | บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์Online resources: เอกสารฉบับเต็ม (fulltext) In: วารสารสุทธิปริทัศน์ ปีที่ 34, ฉบับที่ 112 (ต.ค. - ธ.ค. 2563), หน้า 140-161
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: UTCC

มีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

There are no comments on this title.

to post a comment.