อิทธิพลของการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่มีต่อมูลค่ากิจการที่วัดโดยใช้ Tobin’s Q ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = The Influence of enterprise risk management of firm value measured by Tobin's Q of listed companies in The Stock Exchange of Thailand / ณัฐพัชร์ นวลมณีฐิติ, พัทธนันท์ เพชรเชิดชู และศิริเดช คำสุพรหม. [บทความ - Fulltext Available]

By: ณัฐพัชร์ นวลมณีฐิติContributor(s): พัทธนันท์ เพชรเชิดชู | ศิริเดช คำสุพรหมMaterial type: ArticleArticlePublisher: 2563Other title: The Influence of enterprise risk management of firm value measured by Tobin's Q of listed companies in The Stock Exchange of ThailandSubject(s): การบริหารความเสี่ยง | การบริหารความเสี่ยงองค์กร | มูลค่ากิจการ | โมเดลสมการโครงสร้าง | บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม (fulltext) In: วารสารสุทธิปริทัศน์ ปีที่ 34, ฉบับที่ 111 (ก.ค. - ก.ย. 2563), หน้า 243-259
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: UTCC

มีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

There are no comments on this title.

to post a comment.