สภาพแวดล้อมการสอบบัญชีมีอิทธิพลต่อคุณภาพการสอบบัญชีของบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในดัชนีหลักทรัพย์ CLMV = The Impact of audit environments of audit quality of Thai listed firms : CLMV index. / สุพิชา ศรีสุคนธ์...[และคนอื่น ๆ]. [บทความ - Fulltext Available]

By: สุพิชา ศรีสุคนธ์Contributor(s): พัทธนันท์ เพชรเชิดชู | ศิริเดช คำสุพรหม | ปรีเปรม นนทลีรักษ์Material type: ArticleArticlePublisher: 2563Other title: The Impact of audit environments of audit quality of Thai listed firms : CLMV indexSubject(s): การสอบบัญชี | บริษัทมหาชน -- การสอบบัญชี | บริษัทมหาชน | ดัชนีราคาหลักทรัพย์ | สภาพแวดล้อมการสอบบัญชี | คุณภาพการสอบบัญชี | รายการคงค้างซึ่งใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร | ระยะเวลาที่ใช้ในการออกรายงานการสอบบัญชี | การแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี | ดัชนีหลักทรัพย์ CLMVOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม (fulltext) In: วารสารสุทธิปริทัศน์ ปีที่ 34, ฉบับที่ 111 (ก.ค. - ก.ย. 2563), หน้า 223-242
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: UTCC

มีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

There are no comments on this title.

to post a comment.