ความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางปัญญา กับ มูลค่ากิจการตามราคาตลาด = The Relationship between intellectual capital and market value of the Ffrms / พัทธ์ธีรา จิรอุดมสาโรจน์, พัทธนันท์ เพชรเชิดชู และ ศิริเดช คำสุพรหม. [บทความ - Fulltext Available]

By: พัทธ์ธีรา จิรอุดมสาโรจน์Contributor(s): พัทธนันท์ เพชรเชิดชู | ศิริเดช คำสุพรหมMaterial type: ArticleArticlePublisher: 2563Other title: The Relationship between intellectual capital and market value of the FfrmsSubject(s): ทุนทางปัญญา | ทุนมนุษย์ | องค์กรธุรกิจ -- การกำหนดมูลค่า | มูลค่ากิจการตามราคาตลาด | ทุนเชิงโครงสร้าง | ทุนเชิงลูกค้าสัมพันธ์Online resources: เอกสารฉบับเต็ม (fulltext) In: วารสารสุทธิปริทัศน์ ปีที่ 34, ฉบับที่ 110 (เม.ย. - มิ.ย. 2563), หน้า 128-144
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: UTCC

มีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

There are no comments on this title.

to post a comment.