ความสัมพันธ์ระหว่างกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จกับมูลค่าของกิจการตามราคาตลาด = The Relationship of comprehersive income and market value of the firm / ชุตินุช อินทรประสิทธิ์...[และคนอื่น ๆ]. [บทความ - Fulltext Available]

By: ชุตินุช อินทรประสิทธิ์Contributor(s): พัทธนันท์ เพชรเชิดชู | ศิริเดช คำสุพรหม | ปรีเปรม นนทลีรักษ์Material type: ArticleArticlePublisher: 2563Other title: The Relationship of comprehersive income and market value of the firmSubject(s): กำไรของบริษัท | งบการเงิน | กำไรขาดทุน | งบกำไรขาดทุน | กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ | มูลค่าของกิจการตามราคาตลาด | กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม (fulltext) In: วารสารสุทธิปริทัศน์ ปีที่ 34, ฉบับที่ 110 (เม.ย. - มิ.ย. 2563), หน้า 113-127
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: UTCC

มีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

There are no comments on this title.

to post a comment.