การเปิดเผยเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (KAM) และมูลค่าองค์กรตามราคาตลาด ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Key audit matters disclosure and market value of Thai Listed Companies / สุพรรณี คำวาส, พัทธนันท์ เพชรเชิดชู และศิริเดช คำสุพรหม. [บทความ - Fulltext Available]

By: สุพรรณี คำวาสContributor(s): พัทธนันท์ เพชรเชิดชู | ศิริเดช คำสุพรหมMaterial type: ArticleArticlePublisher: 2563Other title: Key audit matters disclosure and market value of Thai Listed CompaniesSubject(s): องค์กรธุรกิจ -- การกำหนดมูลค่า | รายงานของผู้สอบบัญชี | รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | มูลค่าองค์กรตามราคาตลาดOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม (fulltext) In: วารสารสุทธิปริทัศน์ ปีที่ 34, ฉบับที่ 110 (เม.ย. - มิ.ย. 2563), หน้า 51-66
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: UTCC

มีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

There are no comments on this title.

to post a comment.