คุณภาพกำไรและต้นทุนของเงินทุน: บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Earnings quality and cost of capital: Thai listed companies / ฉมพร มีชนะ, พัทธนันท์ เพชรเชิดชู และศิริเดช คำสุพรหม. [บทความ - Fulltext Available]

By: ฉมพร มีชนะContributor(s): พัทธนันท์ เพชรเชิดชู | ศิริเดช คำสุพรหมMaterial type: ArticleArticlePublisher: 2562Other title: Earnings quality and cost of capital: Thai listed companiesSubject(s): กำไร | เงินทุน -- ต้นทุน | กำไรของบริษัท | บริษัทมหาชน | คุณภาพกำไร | บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | รายการคงค้างโดยใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร | รายการคงค้างที่ไม่อยู่ภายใต้ดุลยพินิจของผู้บริหาร | ต้นทุนของเงินทุนOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม (fulltext) In: วารสารสุทธิปริทัศน์ ปีที่ 33, ฉบับที่ 108 (ต.ค. - ธ.ค. 2562), หน้า 121-131
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: UTCC

มีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

There are no comments on this title.

to post a comment.