ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน กรณีศึกษา ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร = Factors contributing to the success of the community mediation : a case study of Khok Kham District Community Justice Center, Mueang district, Samutsakhon province / จักรกริญน์ ทอดสูงเนิน, อรนันท์ กลันทปุระ. [บทความ - Fulltext Available]

By: จักรกริญน์ ทอดสูงเนินContributor(s): อรนันท์ กลันทปุระMaterial type: ArticleArticlePublisher: 2557Other title: Factors contributing to the success of the community mediation : a case study of Khok Kham District Community Justice Center, Mueang district, Samutsakhon provinceSubject(s): ศูนย์ยุติธรรมชุมชน -- สมุทรสาคร -- การศึกษาเฉพาะกรณี | การไกล่เกลี่ย | การระงับข้อพิพาท | ชุมชน -- ปัญหาและข้อพิพาท | การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท | ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโคกขามOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม (fulltext) In: วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 40, ฉบับที่ 1 (ม.ค. - มิ.ย. 2557), หน้า 98-113
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: UTCC

มีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

There are no comments on this title.

to post a comment.