สภาพปัญหา แนวทางการจัดการความขัดแย้งและความสำเร็จในการไกล่เกลี่ยของศูนย์สันติวิธีและธรรมาภิบาลนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ = Problems, approaches to conflict management and achievement of peace center of Dhurakij Pundit University / นิติพล ธาระรูป, ศุภกาญจน์ พงศ์ยี่หล้า. [บทความ - Fulltext Available]

By: นิติพล ธาระรูปContributor(s): ศุภกาญจน์ พงศ์ยี่หล้าMaterial type: ArticleArticlePublisher: 2558Other title: Problems, approaches to conflict management and achievement of peace center of Dhurakij Pundit UniversitySubject(s): การบริหารความขัดแย้ง | ความขัดแย้ง (จิตวิทยา) | การไกล่เกลี่ย | ความขัดแย้งระหว่างบุคคล | เจรจาไกล่เกลี่ยความขัดแย้ง | การจัดการความขัดแย้งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์Online resources: เอกสารฉบับเต็ม (fulltext) In: วารสารสุทธิปริทัศน์ ปีที่ 29, ฉบับที่ 91 (ก.ค.- ก.ย. 2558), หน้า 257-273
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: UTCC

มีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

There are no comments on this title.

to post a comment.