ปัจจัยความสำเร็จของการใช้ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร ด้านการบัญชีและการเงินที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงบทบาทของนักบัญชีและนักการเงินและส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพการดำเนินงานในองค์กรธุรกิจไทย = The success factors of using the enterprise resource planning system in accounting and finance affecting the change of the accountants and finance officers' roles and leading to the efficient operation of the business enterprises in Thailand / อุบลวรรณ ขุนทอง, ศิริเดช คำสุพรหม และนพพร ศรีวรวิไล. [บทความ]

By: อุบลวรรณ ขุนทองContributor(s): ศิริเดช คำสุพรหม | นพพร ศรีวรวิไลPublisher: 2557Other title: Success factors of using the enterprise resource planning system in accounting and finance affecting the change of the accountants and finance officers' roles and leading to the efficient operation of the business enterprises in ThailandSubject(s): นักบัญชี | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ | การวางแผนทรัพยากรองค์กรOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม (fulltext) In: สุทธิปริทัศน์ ปีที่ 28, ฉบับที่ 86 (เม.ย. - มิ.ย. 2557), หน้า 295-321
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: UTCC

มีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Bib. 252335 สำหรับค้น Fulltext

There are no comments on this title.

to post a comment.