วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

Contributor(s): มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์Material type: Continuing resourceContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublisher: กรุงเทพฯ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2517Content type: Media type: Carrier type: ISSN: 0125-2860Other title: Journal of Social Sciences and Humanities | สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มกSubject(s): เกษตรกรรม | การพัฒนาชุมชนOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม (fulltext)
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Home library Collection Shelving location Call number Vol info Status Date due Barcode Item holds
Journal, Bound volume Journal, Bound volume UTCC Library
Journals (Thai) UTCC Library, Bldg 24 Fl 6 ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 - 2 (ม.ค. - ธ.ค. 2552) Not for loan 32009002160383
Journal, Bound volume Journal, Bound volume UTCC Library
Journals (Thai) UTCC Library, Bldg 24 Fl 6 ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 - 2 (ม.ค. - ธ.ค. 2553) Not for loan 32009002165630
Journal, Back issue Journal, Back issue UTCC Library
Journals (Thai) UTCC Library, Bldg 24 Fl 6 ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 (ม.ค. - มิ.ย. 2554) Available 32009002095571
Journal, Back issue Journal, Back issue UTCC Library
Journals (Thai) UTCC Library, Bldg 24 Fl 6 ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 (ก.ค. - ธ.ค. 2554) Available 32009002142795
Journal, Back issue Journal, Back issue UTCC Library
Journals (Thai) UTCC Library, Bldg 24 Fl 6 ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 (ม.ค. - มิ.ย. 2555) Available 32009002126483
Journal, Back issue Journal, Back issue UTCC Library
Journals (Thai) UTCC Library, Bldg 24 Fl 6 ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 (ก.ค. - ธ.ค. 2555) Available 32009002143074
Journal, Back issue Journal, Back issue UTCC Library
Journals (Thai) UTCC Library, Bldg 24 Fl 6 ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 (ม.ค. - มิ.ย. 2556) Available 32009002245739
Journal, Back issue Journal, Back issue UTCC Library
Journals (Thai) UTCC Library, Bldg 24 Fl 6 ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 (ก.ค. - ธ.ค. 2556) Available 32009002191552
Journal, Back issue Journal, Back issue UTCC Library
Journals (Thai) UTCC Library, Bldg 24 Fl 6 ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 (ม.ค. - มิ.ย. 2557) -- ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 (ม.ค 2557) (26/04/2019) Available 32009002277724
Journal, Back issue Journal, Back issue UTCC Library
Journals (Thai) UTCC Library, Bldg 24 Fl 6 ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 (ก.ค. - ธ.ค. 2557) -- ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 (ก.ค 2557) (26/04/2019) Available 32009002277716
Journal, Back issue Journal, Back issue UTCC Library
Journals (Thai) UTCC Library, Bldg 24 Fl 6 ปีที่ 41 ฉบับที่ 1 (ม.ค. - มิ.ย. 2558) -- ปีที่ 41 ฉบับที่ 1 (ม.ค 2558) (03/05/2019) Available 32009002277708
Journal, Back issue Journal, Back issue UTCC Library
Journals (Thai) UTCC Library, Bldg 24 Fl 6 ปีที่ 41 ฉบับที่ 2 (ก.ค. - ธ.ค. 2558) -- ปีที่ 41 ฉบับที่ 2 (ก.ค 2558) (26/04/2019) Available 32009002277690
Journal, Back issue Journal, Back issue UTCC Library
Journals (Thai) UTCC Library, Bldg 24 Fl 6 ปีที่ 42 ฉบับที่ 1 (ม.ค. - มิ.ย. 2559) -- ปีที่ 42 ฉบับที่ 1(ม.ค 2559) (26/04/2019) Available 32009002277658
Journal, Back issue Journal, Back issue UTCC Library
Journals (Thai) UTCC Library, Bldg 24 Fl 6 ปีที่ 42 ฉบับที่ 2 (ก.ค. - ธ.ค. 2559) -- ปีที่ 42 ฉบับที่ 2 (ก.ค 2559) (26/04/2019) Available 32009002277666
Journal, Back issue Journal, Back issue UTCC Library
Journals (Thai) UTCC Library, Bldg 24 Fl 6 ปีที่ 43 ฉบับที่ 1 (ม.ค. - มิ.ย. 2560) -- ปีที่ 43 ฉบับที่ 1 (ม.ค 2560) (26/04/2019) Available 32009002277674
Journal, Back issue Journal, Back issue UTCC Library
Journals (Thai) UTCC Library, Bldg 24 Fl 6 ปีที่ 43 ฉบับที่ 2 (ก.ค. - ธ.ค. 2560) -- ปีที่ 43 ฉบับที่ 2 (ก.ค 2560) (26/04/2019) Available 32009002277682
Journal, Back issue Journal, Back issue UTCC Library
Journals (Thai) UTCC Library, Bldg 24 Fl 6 ปีที่ 44 ฉบับที่ 1 (ม.ค. - มิ.ย. 2561) -- ปีที่ 44 ฉบับที่ 1 (ม.ค 2561) (01/01/2018) Available 32009002277740
Journal, Back issue Journal, Back issue UTCC Library
Journals (Thai) UTCC Library, Bldg 24 Fl 6 ปีที่ 44 ฉบับที่ 2 (ก.ค. - ธ.ค. 2561) -- ปีที่ 44 ฉบับที่ 2 (ก.ค 2561) (01/07/2018) Available 32009002277732
Journal, Back issue Journal, Back issue UTCC Library
Journals (Thai) UTCC Library, Bldg 24 Fl 6 ปีที่ 45 ฉบับที่ 1 (ม.ค. - มิ.ย. 2562) -- ปีที่ 45 ฉบับที่ 1 (ม.ค 2562) (01/01/2019) Available 32009002308180
Journal, Back issue Journal, Back issue UTCC Library
Journals (Thai) UTCC Library, Bldg 24 Fl 6 ปีที่ 45 ฉบับที่ 2 (ก.ค. - ธ.ค. 2562) -- ปีที่ 45 ฉบับที่ 1 (ม.ค 2562) (01/07/2019) Available 32009002308172
Journal, Back issue Journal, Back issue UTCC Library
Journals (Thai) UTCC Library, Bldg 24 Fl 6 ปีที่ 46 ฉบับที่ 1 (ม.ค. - มิ.ย. 2563) -- ปีที่ 46 ฉบับที่ 1 (ม.ค 2561) (01/01/2020) Available 32009002308206
Journal, Back issue Journal, Back issue UTCC Library
Journals (Thai) UTCC Library, Bldg 24 Fl 6 ปีที่ 46 ฉบับที่ 2 (ก.ค. - ธ.ค. 2563) -- ปีที่ 46 ฉบับที่ 2 (ก.ค 2563) (01/07/2020) Available 32009002330747
Journal Journal UTCC Library
Journals (Thai) UTCC Library, Bldg 24 Fl 6 ปีที่ 47 ฉบับที่ 1 (ม.ค. - มิ.ย. 2564) -- ปีที่ 46 ฉบับที่ 1 (ม.ค 2564) (01/01/2021) Available 32009002332198
Journal Journal UTCC Library
Journals (Thai) UTCC Library, Bldg 24 Fl 6 ปีที่ 47 ฉบับที่ 2 (ก.ค. - ธ.ค. 2564) (01/07/2021) Available 32009002334913
Journal Journal UTCC Library
Journals (Thai) UTCC Library, Bldg 24 Fl 6 ปีที่ 48 ฉบับที่ 1 (ม.ค. - มิ.ย. 2565) (01/01/2022) Available 32009002335530
Journal Journal UTCC Library
Journals (Thai) UTCC Library, Bldg 24 Fl 6 ปีที่ 48 ฉบับที่ 2 (ก.ค. - ธ.ค. 2565) (01/07/2022) Available 32009002336470
Total holds: 0

This is a serial

There are 1 subscription(s) associated with this title.

At library: UTCC Library

Location: UTCC Library, Bldg 24 Fl 6

Subscription from: 01/01/2018 to: now (current)

The 10 latest issues for this subscription:

Issue # Publication date Received date Status Note
ปีที่ 48 ฉบับที่ 2 (ก.ค. - ธ.ค. 2565) 01/07/2022 09/05/2023 Arrived Automatically set to late
ปีที่ 48 ฉบับที่ 1 (ม.ค. - มิ.ย. 2565) 01/01/2022 05/09/2022 Arrived Automatically set to late
ปีที่ 47 ฉบับที่ 2 (ก.ค. - ธ.ค. 2564) 01/07/2021 05/09/2022 Arrived Automatically set to late
ปีที่ 46 ฉบับที่ 1 (ม.ค 2564) 01/01/2021 22/09/2021 Arrived Automatically set to late
ปีที่ 46 ฉบับที่ 2 (ก.ค 2563) 01/07/2020 11/03/2021 Arrived Automatically set to late
ปีที่ 46 ฉบับที่ 1 (ม.ค 2561) 01/01/2020 11/09/2020 Arrived Automatically set to late
ปีที่ 45 ฉบับที่ 1 (ม.ค 2562) 01/07/2019 11/09/2020 Arrived Automatically set to late
ปีที่ 41 ฉบับที่ 1 (ม.ค 2558) 03/05/2019 03/05/2019 Arrived
ปีที่ 42 ฉบับที่ 1(ม.ค 2559) 26/04/2019 26/04/2019 Arrived
ปีที่ 42 ฉบับที่ 2 (ก.ค 2559) 26/04/2019 26/04/2019 Arrived

More details

There are no comments on this title.

to post a comment.

Click on an image to view it in the image viewer