University of the Thai Chamber of Commerce Library
Normal view MARC view
  • Guangzhou qiao jia ren wen hua chuan bo you xian gong si.

Guangzhou qiao jia ren wen hua chuan bo you xian gong si. (Corporate Name)

Preferred form: Guangzhou qiao jia ren wen hua chuan bo you xian gong si.

Machine generated authority record.

Work cat.: (UTCC)0: Zheng He xia xi yang, [2003]

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เลขที่ 126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2697-6251, 0-2697-6260 โทรสาร: 0-2697-6251 อีเมล: library@utcc.ac.th