คุณภาพกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มหุ้นยั่งยืน / (Record no. 311020)

000 -LEADER
fixed length control field 05004nam a2200397 i 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field UTCC
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20210721151618.0
007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION
fixed length control field cr || ||||||||
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 210618s2019 th sm 000 0 tha d
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency UTCC
Language of cataloging tha
Transcribing agency UTCC
Description conventions rda
082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 658.155
Item number ม478ค
100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
9 (RLIN) 302649
Personal name มะลิสา พิเนตรเสถียร,
Relator term ผู้แต่ง
245 10 - TITLE STATEMENT
Title คุณภาพกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มหุ้นยั่งยืน /
Statement of responsibility, etc. มะลิสา พิเนตรเสถียร.
264 #1 - PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE
Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice 2562.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent Online resource.
336 ## - CONTENT TYPE
Source rdacontent
Content type term text
337 ## - MEDIA TYPE
Source rdamedia
Media type term computer
338 ## - CARRIER TYPE
Source rdacarrier
Carrier type term online resource
502 ## - DISSERTATION NOTE
Dissertation note การศึกษาค้นคว้าอิสระ (บช.ม. (การบัญชี)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2562.
520 ## - SUMMARY, ETC.
Summary, etc. การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวัดระดับคุณภาพกำไรจากรายการคงค้างที่เกิดจากดุลยพินิจของผู้บริหาร (Discretionary Accruals, DA) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มหุ้นยั่งยืนเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่น เนื่องจากปัจจุบันผู้ลงทุนระยะยาวหันมาให้ความสนใจการลงทุนแบบยั่งยืน เพราะบริษัทที่อยู่ในกลุ่มหุ้นยั่งยืนเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) การศึกษาครั้งนี้วัดคุณภาพกำไร โดยใช้รายการคงค้างที่เกิดจากดุลยพินิจของผู้บริหาร (Discretionary Accruals, DA) ตามแบบจำลอง Modified Jones กลุ่มตัวอย่างคือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยกเว้นกลุ่มธุรกิจการเงิน และบริษัทที่ข้อมูลงบการเงินไม่ครบถ้วน จำนวนตัวอย่างทั้งหมด 416 บริษัท และใช้ข้อมูลงบการเงินปี 2561 โดยผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีการวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัย พบว่า รายการคงค้างที่เกิดจากดุลยพินิจของผู้บริหาร (Discretionary Accruals, DA) ของบริษัทที่ถูกคัดเลือกเป็นหุ้นยั่งยืน ไม่ได้มีความแตกต่างจากรายการคงค้างที่เกิดจากดุลยพินิจของผู้บริหาร (Discretionary Accruals, DA) ของบริษัทที่ไม่ได้รับคัดเลือกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
9 (RLIN) 3225
Topical term or geographic name entry element กำไร.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
9 (RLIN) 211033
Topical term or geographic name entry element กำไรของบริษัท.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
9 (RLIN) 52411
Topical term or geographic name entry element กำไรต่อหุ้น.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
9 (RLIN) 50834
Topical term or geographic name entry element บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
9 (RLIN) 247943
Personal name สุกัญญา รักพานิชมณี,
Relator term ที่ปรึกษา
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
9 (RLIN) 143796
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.
Subordinate unit สาขาวิชาการบัญชี.
850 ## - HOLDING INSTITUTION
Holding institution UTCC
856 78 - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS
Uniform Resource Identifier <a href="https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/4280">https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/4280</a>
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Independent Study
Source of classification or shelving scheme
998 ## - STAFF NAME
Typist Siranya
Cataloger Ubolpan

No items available.