การเปิดเผยเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (KAM) และมูลค่าองค์กรตามราคาตลาด ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = (Record no. 309143)

000 -LEADER
fixed length control field 02062nab a2200277 a 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field UTCC
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20230501233121.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 201014b2020 th ||||| |||| 00| 0 tha d
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency UTCC
Language of cataloging tha
Transcribing agency UTCC
100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สุพรรณี คำวาส.
245 10 - TITLE STATEMENT
Title การเปิดเผยเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (KAM) และมูลค่าองค์กรตามราคาตลาด ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย =
Remainder of title Key audit matters disclosure and market value of Thai Listed Companies /
Statement of responsibility, etc สุพรรณี คำวาส, พัทธนันท์ เพชรเชิดชู และศิริเดช คำสุพรหม.
Medium [บทความ - Fulltext Available]
246 31 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title Key audit matters disclosure and market value of Thai Listed Companies
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
Date of publication, distribution, etc 2563
546 ## - LANGUAGE NOTE
Language note มีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
9 (RLIN) 237502
Topical term or geographic name as entry element องค์กรธุรกิจ
General subdivision การกำหนดมูลค่า.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
9 (RLIN) 208434
Topical term or geographic name as entry element รายงานของผู้สอบบัญชี.
653 ## - INDEX TERM--UNCONTROLLED
Uncontrolled term รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
653 ## - INDEX TERM--UNCONTROLLED
Uncontrolled term มูลค่าองค์กรตามราคาตลาด
700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
9 (RLIN) 251265
Personal name พัทธนันท์ เพชรเชิดชู.
700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
9 (RLIN) 237696
Personal name ศิริเดช คำสุพรหม.
773 0# - HOST ITEM ENTRY
Title วารสารสุทธิปริทัศน์.
Relationship information ปีที่ 34, ฉบับที่ 110 (เม.ย. - มิ.ย. 2563), หน้า 51-66
850 ## - HOLDING INSTITUTION
Holding institution UTCC
856 78 - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS
Uniform Resource Identifier <a href="https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gnzLDoQbNkut7yCBtcESW1s4ncgFCiZGnP3J7_hq9pdUQjVZQU5OQVpESUdVQzVGVTUyWDFRTTNaQy4u">https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gnzLDoQbNkut7yCBtcESW1s4ncgFCiZGnP3J7_hq9pdUQjVZQU5OQVpESUdVQzVGVTUyWDFRTTNaQy4u</a>
Public note เอกสารฉบับเต็ม (fulltext)
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Article
998 ## - STAFF NAME (UTCC)
Cataloger Somnuk

No items available.