ปัจจัยความสำเร็จของการใช้ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร ด้านการบัญชีและการเงินที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงบทบาทของนักบัญชีและนักการเงินและส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพการดำเนินงานในองค์กรธุรกิจไทย = (Record no. 252335)

000 -LEADER
fixed length control field 02488nqz a22002775 4500
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20230501231214.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 141119s2014 th tha d
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency UTCC
Transcribing agency UTCC
100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name อุบลวรรณ ขุนทอง.
245 00 - TITLE STATEMENT
Title ปัจจัยความสำเร็จของการใช้ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร ด้านการบัญชีและการเงินที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงบทบาทของนักบัญชีและนักการเงินและส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพการดำเนินงานในองค์กรธุรกิจไทย =
Remainder of title The success factors of using the enterprise resource planning system in accounting and finance affecting the change of the accountants and finance officers' roles and leading to the efficient operation of the business enterprises in Thailand /
Statement of responsibility, etc อุบลวรรณ ขุนทอง, ศิริเดช คำสุพรหม และนพพร ศรีวรวิไล.
Medium [บทความ]
246 0# - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title Success factors of using the enterprise resource planning system in accounting and finance affecting the change of the accountants and finance officers' roles and leading to the efficient operation of the business enterprises in Thailand
260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
Date of publication, distribution, etc 2557.
500 ## - GENERAL NOTE
General note มีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.
500 ## - GENERAL NOTE
General note Bib. 252335 สำหรับค้น Fulltext
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name as entry element นักบัญชี.
9 (RLIN) 6908
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name as entry element ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ.
9 (RLIN) 11782
653 ## - INDEX TERM--UNCONTROLLED
Uncontrolled term การวางแผนทรัพยากรองค์กร
700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ศิริเดช คำสุพรหม.
9 (RLIN) 237696
700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name นพพร ศรีวรวิไล.
9 (RLIN) 213690
773 0# - HOST ITEM ENTRY
Title สุทธิปริทัศน์
Relationship information ปีที่ 28, ฉบับที่ 86 (เม.ย. - มิ.ย. 2557), หน้า 295-321
850 ## - HOLDING INSTITUTION
Holding institution UTCC
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Article
856 ## - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS
Uniform Resource Identifier <a href="https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gnzLDoQbNkut7yCBtcESW1s4ncgFCiZGnP3J7_hq9pdUQjVZQU5OQVpESUdVQzVGVTUyWDFRTTNaQy4u">https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gnzLDoQbNkut7yCBtcESW1s4ncgFCiZGnP3J7_hq9pdUQjVZQU5OQVpESUdVQzVGVTUyWDFRTTNaQy4u</a>
Public note เอกสารฉบับเต็ม (fulltext)
920 ## -
-- tha
997 ## -
-- UTCC:252335
-- 252335

No items available.