อัครเดช อุดมปัญญาวิทย์,

Just change แค่เปลี่ยน ธุรกิจก็ติดปีก / อัครเดช อุดมปัญญาวิทย์, อนันต์ ณัฐรังสี, ศุภณัฏฐ์ หงษ์วัฒนาใจงาม. - 215 หน้า : ภาพประกอบ.

259.00.

9786168224199


การจัดการธุรกิจ.
การบริหารธุรกิจ.

658 / อ466จ