ธานี ศรีวงศ์ชัย,

คู่มือการผลิตกัญชาและกัญชงในระบบปิด = Indoor Cannabis/Hemp production handbook / คู่มือการผลิตกัญชา/กัญชงในระบบปิด Indoor Cannabis/Hemp production handbook ธานี ศรีวงศ์ชัย [และคนอื่น 5 คน]. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - 120 หน้า : ภาพประกอบ.

ทดแทนค่าสมาชิกวารสารเคหการเกษตร.

9786168114094


กัญชา--การปลูก.
กัญชง--การปลูก.

633.79 / ธ37ค