ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์,

ศึกชิงพระคลังข้างที่ 2475 / ศึกชิงพระคลังข้างที่ 2475 : จากปล้นพระราชทรัพย์ ถึงคดีสวรรคต ร.8 ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์. - พิมพ์ครั้งที่สอง. - 542 หน้า : ภาพประกอบ.

640.00.

9786165362023


ไทย--ประวัติศาสตร์.
ไทย--การเมืองและการปกครอง.

959.3 / ป627ศ