ถนอม ชาภักดี,

ศิลป์สถานะ = State of the art; on Thai contemporary art / State of the art; on Thai contemporary art ถนอม ชาภักดี. - 432 หน้า : ภาพประกอบ.

480.00.

9786163017192


ศิลปกรรมร่วมสมัย.
ศิลปะ.

700 / ถ15ศ