มาทิสซาค, ฟิลิป,

24 ชั่วโมงในเอเธนส์โบราณ : ชีวิตในหนึ่งวันของผู้คนที่นั่น = 24 hours in ancient Athens : a day in the life of the people who lived there / ยี่สิบสี่ชั่วโมงในเอเธนส์โบราณ : ชีวิตในหนึ่งวันของผู้คนที่นั่น Twenty four hours in ancient Athens : a day in the life of the people who lived there ฟิลิป มาทิสซาค, เขียน ; ซาคครีย์นรทิพย์ - บังอร เสวิกุล, แปล. - 352 หน้า : ภาพประกอบ.

350.00. ดัชนี : หน้า 342-352.

9786163017215


กรีซ--ประวัติศาสตร์.
กรีซ--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
กรีซ--ความเป็นอยู่และประเพณี.
กรีซ--โบราณสถาน.

949.5 / ม628ย