กล้วยน้ำว้า สร้างชาติ สร้างเงิน / กองบรรณาธิการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน. - พิมพ์ครั้งที่สอง. - 224 หน้า : ภาพประกอบ.

195.00.

9789740214205


กล้วย.
กล้วยน้ำว้า.
ผลิตภัณฑ์กล้วย.

634.772 / ก289