เผิง, ไหล เค่อ,

ข้าผู้นี้...วาสนาดีเกินใคร / เผิงไหลเค่อ, เขียน ; ลู่เผิ่งฮวา, แปล. - 3 เล่ม.

เล่ม ราคา 369.00 ; เล่ม 2 ราคา 399.00 ; เล่ม 3 ราคา 409.00.

9786160626670 (เล่ม 1) 9786160626687 (เล่ม 2) 9786160626694 (เล่ม 3)


นวนิยายจีน.